torsdag 24 februari 2011

Hertigen av Västergötland börjar sitt viktiga värv


Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Det synes nu som Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland, alltmer börjat sitt viktiga värv såsom gemål till vår högaktade Kronprinsessa, Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland.

Av den information som hovet låter meddela framgår att Hertigen den senaste tiden haft ett omfattande program. Av denna information framgår bland annat nedanstående.

Den 16 och 17 dennes besökte Hertigen London och Exportrådets representation i denna stad. Här lät sig Hertigen bland annat informeras om pågående exportsatsningar inom livsmedelsområdet.

Innevarande veckas gårdag, den 23 dennes, togs Hertigen emot av statsrådet och chefen för Socialdepartementet herr Hägglund och av statsrådet fru Larsson. Hertigen lät sig här informeras om departementets verksamhet och då i synnerhet om det arbete om bedrives i syfte att förbättra barn och ungas hälsa.

Slutligen har Hertigen idag besökt Telefonaktiebolaget LM Ericsson och lät sig där informeras om den moderna teknikens senaste landvinningar inom områden där nämnda företags teknik kunna användas till att på olika sätt förbättra vår miljö och omgivning. Besöket avslutade med att Telefonaktiebolaget LM Ericssons verkställande direktör, herr Vestberg, gav lunch för Hertigen.

I övrigt kan noteras att Deras Kungliga Högheter Hertiginnan och Hertigen av Västergötland i maj månad kommer att anträda en tredagars resa till Hertigens hemort Ockebo.

Åter må konstateras att Hennes Kunglig Höghet synes ha gjort ett synnerligen gott val av gemål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar