onsdag 16 februari 2011

Svea Hovrätt borde gjort än hårdare bedömning

Svenska Dagbladet låter meddela att Svea Hovrätt i sitt utslag beslutat att skärpa påföljderna för flera av de brottslingar som begick det avskyvärda så kallade "Helikopterrånet". För de straffångar, piloten och den våldverkare som kan beläggas ha varit inne i den lokal som rånats, har straffen skärpts från 7 till 8 år.

Även om denna skräpning givetvis är välkommen är det en gåta att hovrätten i detta högst spektakulära och illvilliga brott icke anse den högsta straffskalan, 10 års fängelse, vara tillämplig. För mig förefaller det närmast självklart att den högsta straffskalan bör tillämpas då det icke råder något som helst tvivel om att detta avskyvärda brott var noga planerat och då en mycket stor summa penningar, som mig veterligt ej återfunnits, stals. Till detta kommer de arma människor, som arbetade på den aktuella värdedepån, och som hotades till liv och lem av dessa illgärningsmän.

För denna typ av brott borde straffskalan skärpas väsentligt, i synnerhet som det är vanligt att den kategori av brottslingar som begå denna typ av brott, ofta återfaller i begåendet av onda och för allmänheten farliga illdåd. Ett rimligt straff torde vara 15 till 20 års fängelse vid första brottet och livstids fängelse vid återfall. Statsrådet Ask borde därför skyndsamt agera i denna fråga och bereda ett förslag om straffskärpning för grova rån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar