tisdag 29 mars 2011

Den libyska operationen


Enheter ur rikets flygstridskrafter

Statminstern herr Reinfeldt har idag låtit meddela att regeringen, vid ett extra regeringssammanträde, fattat beslut om förelägga riksdagen en proposition avseende rikets deltagande i den internationella aktion som syftar till att skydda människor från den blodtörstige tyrannen Gadaffis illdåd mot den egna befolkningen. Enligt vad som meddelas, har det genom underhandkontakter med andra riksdagspartier, säkerställts att propositionen kommer att bifallas av kammaren. Deltagande i denna operation är en i sanning lovvärd handling och, som Statministern deklarerat, en skyldighet för en fri nation likt vår.

Endast ett parti, och detta är anmärkningsvärt nog icke kommunistpartiet utan sverigedemokraterna, avser att motsätta sig deltagandet i denna vällovliga operation. Detta ställningstagande, från ett parti som påstå sig värna om Fädeneslandets ära i andra sammanhang, är både skamligt och fegt och ger en god bild av nämnda partis inskränkthet och dess ovilja att bistå medmänniskor i nöd, en ovilja som otvivelaktig gäller medvandrare både när och fjärran.

Deltagandet i operationen kommer att ske genom en styrka ur rikets flygstridskrafter. Noteras kan att detta torde vara flygstridskrafternas första krigsinsats sedan Kongokriget.

Må nu denna vårt kära Fädeneslands insats bidraga till att den blodtörstige tyrannen Gadaffi snarast störtas med följd att det arma och förtryckta libyska folket må njuta den frihetens sötma som de förtjäna.

Vi ber om den Högstes beskydd över dessa våra tappra soldater som nu drar ut i fält.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar