torsdag 6 februari 2014

Potsdams stadsslott återinvigt


Stadsslottet i Potdam

Föregående år, den 12 juni, lades grundstenen till återuppbyggnaden av stadsslottet i Berlin, vars skadade men icke helt från räddning uteslutna byggnadsverk, revs av den skamliga, avskyvärda och historielösa kommunistregimen i det dåvarande Östtyskland under ledning av dess dåvarnde tyrann och plågoande Ulbricht. Samma öde rönte det vackra, i rokokons stil uppförda stadsslottet i Potsdam, vilket jämnades med marken, av nämnda kommunistiska förtryckarregim.


Stadsslottet i Potsdam

Såsom ännu ett steg i renovationen av det fördärv, som den kommunistiska regimen lämnade efter sig påbörjades återuppbuggnade i mars 2011. Föregående månad, den 21 januari, invigdes återinvigdes slottet, vilket nu kommer att nyttjas såsom säte för förbundsstaten Brandenburgs Parlament (tyska. Landtag).

Den sköna gestaltning som slottet nu åter har utgår från det byggnadsverk som utfördes under Konung Fredrik II regeringstid och som fullbordades år 1751. Slottet tjänade sedan intill Konung Konung Fredrik Vilhelm IV år 1861 såsom Konungahusets huvudresidens i Potsdam. Härefter nyttjades det mestadels för talrika representationsändamål. Konung Fredirk Vilhelm IV broder och efterträdare, sedermera Kejsar Vilhelm I, nyttjade huvudsakligen slottet Babelsberg såsom residens i Potsdam medan såväl Kejsar Fredrik I och Kejsar Vilhelm II residerade i Nya Palatset.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen med Förbundslandet Brandenburgs förre Ministerpresident herr Stolpe

Bland hedersgästerna vid invigningen märktes Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen, rättmätig arvtagare till den tyska Kejsartronen och den preussiska Konungakrona som smiddes med Kurfurstendömet Brandenburg som grund. Prinsen av Preussens aktiva deltagande i samhällslivet visar att den uråldriga tyska Monarkin har en plats att fylla.

Kommunismen förgår - Monarkin består! 

1 kommentar:

  1. Fyller tronpretendenten redan idag några funktioner i samhällslivet? Vad gör karln?
    Fr

    SvaraRadera