onsdag 26 februari 2014

Successionsordningen bekräftad

Denna dag lät Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, i Konselj kungöra att dottern till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, kommer att bära namnet Leonore Lillian Maria samt vara Prinsessa av Sverige med värdigheten Kunglig Höghet. Konungen lät ock kungöra att Han funnit för gott att förläna Prinsessan Hertigdömet Gotland.

I samband med Konseljen skedde och vittnesbekräftelse av Talmannen, herr Westerberg, statminister, herr Reinfeldt, Hans Excellens Riksmarskalken, herr Lindkvist, samt Överhovmästarinnan, Grevinnan Trolle-Wachtmeister.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland
(copyright kungahuset.se)

Konungens kungörelse gjorde härigenom slut på de synnerligen ogrundade spekulationer, som spritts av personer vars kunskap om såväl kunglig tradition som Successionsordningen lämnar mycket övrigt att önska, vilka gjort gällande att Hertiginnan av Gotland icke skulle ingå i tronföljden. Riksmarskalken lät vid en efterföljande presskonferens meddela Dop kommer att ske i Svenska Kyrkan samt avsikten att Hertiginnan av Gotland skall genomgå hela sin utbildning i Riket. Härigenom är Successionsordningen bestämmelser uppfyllda.

Hela den diskussion som förts rörande Hertiginnan av Gotlands arvsrätt hade helt kunnat undvikas i det att Hennes status fastlagts av det faktum att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, ingått äktenskap med Herr O'Neill helt i enlighet med Successionsordningens statuter. Av det faktum att äktenskapet skett med Konungens och Regeringens gillande följer att Hertiginnan av Gotland är arvsberättigad.

Deras Majestäter Konungen och Drottningen med Hertiginnan av Gotland
(copyright.se)
 

2 kommentarer:

 1. Vilka skäl fanns för att tro att hon inte skulle ingå i tronföljden?
  Fr

  SvaraRadera
 2. De skäl som anfördes var följande:
  (1) Herr O´Neill tillhör den papistiska trosinriktningen
  (2) Successionsordningens bestämmelse om att en arvsberättigad skall uppfostras i riket.

  Dock torde det vara fullt klart för alla, med någon insikt i konstitutionella frågor, att ovanstående frågor beaktades före det att Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland förmäldes med Herr O'Neill. Hertiginnana anhållande om Konungens och Regeringens gillande för äktenskapets ingående förgicks tvivelsutan efter det att inledande spörsmål (1) och (2) övervägts.

  SvaraRadera