fredag 11 april 2014

Ärkehertig Karl besöker Serbien


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Husets Habsburgs Överhuvud

Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Husets Habsburgs Överhuvud, har denna vecka besökt Serbien. Ärkehertigen följdes på detta besök av sin broder Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern.

Förliden måndag, den 7 april, gav Ärkehertigen en föreläsning vid Belgrads Universitet varvid han framhöll att den som vill se framåt ock måste blicka bakåt. I detta menar Ärkehertigen att de båda världskrigen måste ses som en helhet samt att det första världskriget var sprunget ur ett komplext orsakssamband där det är hart när omöjligt att säga vem som är skyldig och vem som är oskyldig.

Ärkehertigen, som likt sin fader, framlidne Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, är en sann europé, pekade på det uppenbara faktum att den Europeiska Unionen burit med sig den längsta fredsperioden i kontinentens historia. I skapandet av den Europeiska Unionen ser Ärkehertigen en utveckling som via Wienkongressen för 200 år sedan går tillbaka till Karl den Stores välde för mer än 1000 år sedan. Utifrån detta ser Ärkehertigen Europeiska Unionens fortsatta utvidgning som en nödvändighet.

Ärkehertigen ser med största glädje att den process, som syftar till att göra Serbien till medlem av den Europeiska Unionen, framskrider och förklarade att Europeiska Unionen icke är att se såsom fullständig utan Serbien.

Under besöket emottogs Deras Kejserliga och Kungliga Högheter, Ärkehertigarna Karl och Georg, av Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien.


Deras Kungliga Högheter Kronprins Alexander, Kronprins av Serbien, och Kronprinsessan Katherine, Kronprinsessa av Serbien, flankerade av Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, och Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Georg, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern

Vid överläggningen mellan Kronprinsen och Ärkehertigen berördes den fortsatta integrationen av Serbien i det europiska samarbetet.


Ärkehertigen med den serbiske Presidenten herr Nicolic


Ärkehertigen med den serbiske Försteministern herr Dacic

Vid besöket hade Ärkehertigen vidare överläggningar med såväl den serbiske Presidenten, herr Nikolic, som den serbiske Försteministern, herr Dacic, vilken framhöll:

"Historien lär oss att relationerna mellan våra länder icke skall grundas på konflikter, utan samarbete, i ty det är av intresse för folken i Serbien och Österrike"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar