onsdag 16 april 2014

Hertiginnan av Gotlands kristnande

Hovet har denna dag låtit kungöra att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, kommer att kristnas den 8:e i instundande juni månad. Kristnandet kommer att ske i Drottningholms Slottskyrka.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland

Genom kristnandet, en handling av yttersta vikt, kommer Hertiginnan att upptas i den Kristna Kyrkans gemenskap. I detta sammanhang finns all anledning att påminna om vad vår Frälsare sade enligt Matteus 28:18-20:

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade:  "Mig är given all makt i himmelen och på jorden.

Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn,

lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.""

Genom Hertiginnans kristnande tas ock första steget för uppfyllandet av Successionsordningens 4:e paragraf:

"§ 4. Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten. "

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar