lördag 26 november 2016

En kommunistisk förtryckare och människoplågare hädangången

Denna morgon nås vi av nyheten att den kubanske kommunistiske förtryckaren och människoplågaren, herr Castro, vilken i mer än ett halvt sekel förnekat det kubanska folket frihetens sötma, gått hädan. Det synes svårt att fälla någon tår över detta då folket har blivit kvitt en plågoande.

Den hårda och vederstyggliga kubanska kommunistregimen utgör, tillsammans med den nordkoreanska, en av världens få kvarvarande kommunistiska implementationer. Likt i Nordkorea pågår sedan länge en utarmning i det att kommunismen - vilket historien entydigt visat - är platt oduglig att skapa välstånd. Det enda den duger till är att förtrycka och plåga.

När ifrågavarande kommunistiske människoplågare, vilken i vår samtid utgjort det kommunistiska patraskets främsta ikon, nu icke längre vandrar bland oss kan förmodas att regimen, i sitt elaka försök att förhindra folkets rättmätiga frihet, kommer att ta till alla till buds stående medel för att söka bevara sin hårda regim. Förtrycket kommer att intensifieras, de som icke delar de vederstyggliga kommunistiska villfarelserna kommer att fängslas, torteras och ja dessvärre kan vi icke utesluta heller att de och kommer att mördas. När urskiljningslös en förbrytare hotas finns ofta ingen gräns för den grymhet denne är beredd att ta till - det samma gäller kommunistiska regimer.

Klart är dock att den kommunistiska regimens anstalter kommer att vara utsiktslösa. Kommunismen har ingen framtid utan den enda plast som återstår för densamma är historiens stinkande avskrädeshög. Den unga generationen på Kuba har, vilket berättas i en artikel i Svenska Dagbladet, föga till övers för det ofria och på alla sätt hämmande kommunistiska samhället. Låt oss hoppas att införandet av frihet och avlägsnandet av det kommunistiska patraskets förtryckare kan ske på ett lugnt och fredligt sätt utan det att våld kommer till användning.

Må nu frihetens klockar klämta för Kubas, av avskyvärda kommunister under långlig tid förtryckta, folk. Låt spikarna i den kommunistiske förtryckarens och människoplågarens likkista ock bli spikar i kommunismens likkista.

Leve det kubanska folkets okränkbara rätt till frihet! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar