söndag 20 november 2016

En märkeskvinna för lag och ordning

Förliden helg möttes vi av det sorgesamma beskedet att förra statsrådet och chefen för Justitiedepartementet, fru Hellsvik, lämnat detta jordiska efter ett synnerligen gott förrättat värv. I dagens Svenska Dagblad finns mycket läsvärda personliga minnesord över fru Hellsvik, författade av riksdagsledamoten Abrahamsson.

Moderata Samlingspartiets ordförande, fru Batra, sammanfattar fru Hellsviks gärning på ett synnerligen träffade sätt:

”Hon inspirerade många, med både starka värderingar och förmågan att få saker att hända”

I sin gärning tog fru Hellsvik laglydighetens och brottsoffrens parti framför brottslingars och straffångars. Fru Hellsviks innehav av posten som chef för Justitiedepartementet innebar ett tydligt trendbrott mot decennier av den kriminalliberalism, som utvecklats under många år av socialdemokratiskt regeringsinnehav. Ett förfall av lag och ordning där brottslingen och straffången sattes före den laglydige medborgaren.

Under fru Hellsvik borttogs den förkastliga halvtidsfrigivningen. Få om ens någon var ock de livstidsdomar, som omvandlades till tidsbestämt straff under fru Hellsviks regim. Under denna tid innehade fortfarande Regeringen ifrågavarande nådeinstitut. För fru Hellsvik var det en självklarhet att den som förbrutit sig mot lag och ordning och därigenom skadat sina medmänniskor skulle få ta fullt ansvar för sina gärningar och sona dessa genom laga och rättvist straff. Här klemades det icke med brottslingar och straffångar.

Fru Hellsvik gjorde vårt land synnerligen stora tjänster, må frid vila över hennes ljusa minne!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar