måndag 1 maj 2017

Att glädjas åt våren


Våren hälsas vid Valborgsmässoelden.

Under Valborgmässohelgen firar vi såväl vårens ankomst som vår högaktade Konungs födelsedag. Båda dessa händelser är i sanning något att glädjas åt. Denna dag, den första maj, kan vi ock fortsätta att glädja oss åt våren. Dock kan vi denna dag drabbas av smolk i glädjebägaren särskilt om vi befinner oss inom stadens hank och stör och där råkar stöta på socialisters och kommunisters, ja ock på något ställe nationalsocialisters, demonstrationståg.

Icke så någon skall förmenas att nyttja sin grundlagsfästa till åsiktsyttring. Ävenledes tecknaren av dessa rader har vid något tillfälle deltagit i demonstrationer. Dessa tillfällen var då de storartade Fjärde Oktober Manifestationerna, för skyddandet av det fria näringslivet hotades av konfiskatoriska socialister, ägde rum. Således ingen kritik mot demonstrationen såsom uttrycksform så länge den sker inom den allmänna ordningens ram.

Det som är sorgesamt är att socialister, när de demonstrerar, har den dåliga vanan att kläda demonstrationen i attribut, röda fanor och revolutionära sånger, vilka för många är liktydigt med förtryck, tortyr, lemlästande och mord.

När herrar Löfven och Sjöstedt denna dag stämmer upp i Internationalen gör även den grymme diktatorn, den lönnfete och avskyvärde, Kim Jong-Un (vi spottar på honom) i Nordkorea detsamma. Finns ingen anständighet alls hos svenska socialdemokrater och kommunister?

När det viftas med röda fanor på Norra Bantorget i vår huvudstad och på Götaplatsen i Göteborg måste vi minnas att historiens värsta existenser, folk- och barnamördaren Lenin, tyrannen Stalin, massmördaren Mao och folkmördaren Pol-Pot, ävenledes dessa framfört sina budskap framför de fanor, som vittnar om blodets färg, blod som spillts av kommunismens miljontals offer.

Herrarna Löfven och Sjöstedt och deras företrädare hånar, genom användandet av förtryckets attribut, kommunismens alla miljontals offer. Detta är inget annat än största skam varför herrarna Löfven och Sjöstedt borde skämmas!

Svenska Dagbladet idag innehåller en synnerligen upplysande ledare rörande hur svenska socialdemokrater och kommunister på de mest graverande sätt visat stöd för förtryck av människor. Här nämnes hur den nyligen avdöde kommunistpatriarken, herr Hermanssson, sjöng lovsånger över tyrannen Stalin, här kan vi läsa hur den socialdemokraten, herr Schori, utropat att den hårdföre diktatorn Castro är en av de största i samtidshistorien (sic! vilken infernalisk dumhet!), här påminns vi om att nämnde hårdföre dikator tillsammans med herr Palme, i en kommuniké utfärdad i havanna 1975, om folkmördaren Pol-Pot förklarar "En stor seger för folkens rätt att bestämma över sitt eget öde".

Socialdemokrater och kommunister har i sanning en mycket solkig utrikespolitisk historia att skämmas över!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar