fredag 20 augusti 2010

Ett självklart beslut

Svenska Dagbladet låter meddela att överåklagare Stetler funnit att de såväl grund- som huvudlösa anmälningarna rörande mutbrott mot vårt högaktade Tronföljarpar icke kommer att föranleda någon förundersökning. Denna löjeväckande fråga har så nått vägs ände och med tillfredställelse kan konstateras att det fortfarande finns ovälda ämbetsmän som icke låter sig påverkas av en ytterst liten, men understundom högljudd, minoritet av repbublikaner.

Intressant att veta vore vilka de personer är som står bakom det löjeväckande och högst oseriösa tilltag som de aktuella anmälningarna utgör. Överåklagare Stetler har förvisso fattat ett gott och välgrundat beslut. Det beklagliga är dock att överåklaragens tid förslösats på dessa dumheter, tid som överklagaren onekligen skulle kunna ha använt till mera nyttiga göromål. För denna onödiga tidspillan och slöseri med statsverkets medel bär anmälarna ett ansvar.

Slutligen kan icka annat konstateras än att de vederstyggliga republikaner, som ägnat sig åt detta tramseri, nu står där med enbart skammen kvar.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar