fredag 20 augusti 2010

Konungasmädaren Althin förnekar sig icke

Konungasmädaren, advokaten Althin, ger i Svenska Dagbladet en kommentar till den löjeväckande anmälan om tagande av muta mot vårt högaktade Tronföljarpar. Av denna kommentar framgår hur oerhört oseriös advokaten är i denna fråga. I tidningens artikel framgår med all önskvärd tydlighet att advokaten icke läst överåklagarens motivering. Detta till trots ger ändå denne konungasmädare uttalanden relaterat till överåklagarens beslut. Kan det på ett tydligare sätt visas hur oseriös denne konungasmädare och advokat är i sitt smutsiga värv som ordförande för den sekt som kallar sig republikanska föreningen.

Förmodan om att det är sektmedlemmar som ligger bakom dessa högst tramsiga anmälningar växer sig allt starkare. Denna sekt består helt uppenbart av fega krakar som icke vågar strida med blanka vapen utan som istället använder försåtliga och ärekränkande metoder. Ett totalt förakt för denna sekt måste därför uttryckas.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

28 kommentarer:

 1. "Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk."
  /Wilhelm Moberg

  SvaraRadera
 2. "Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk."

  Och huruledes motiverar detta att någon ger sig in i ärekränkande och försåtliga metoder?

  För övrigt skall framhållas att skriftställaren Moberg var socialist.

  SvaraRadera
 3. Stackars Fältmarskalkonen, Du är ju född några århundraden försent, men psykvården är säkert bättre nu, den bör Du uppsöka.
  Lena

  SvaraRadera
 4. Själv tycker jag att inte bara kungatiteln och ämbetet ska ärvas, utan alla ämbeten. Om arv är bästa sättet att fördela jobb, så ska vi vara konsekventa.

  Bara barn till läkare får bli läkare, snickares barn ska bli snickare, apotekarnas barn får bli apotekare. Endast barn till java-programmerare får programmera java. Kanske bli lite svårt att få fram första programmeraren, men när vi väl har en får han/hon föröka sig utav bara fan!

  Men då vet alla sin plats i samhället, och det skapar trygghet och det är bra.

  För Sverige i Medeltiden!

  SvaraRadera
 5. Jag tycker att det är djupt olyckligt att en advokat inte har förståelse för att kronprinsessan och hennes även ingår äktenskap i form av att vara två privata individer och därmed också måste få ta emot privata gåvor av vänner och bekanta. Undrar hur det skulle se ut om massmedia gick hem till Peter Althin och undersökte hans privata födelsedagspresenter på 50-års dagen. Någonstans måste även ett kungapar få ha en privat sfär. Jag tycker att Peter Althin ska sätta sig in i sina klienters verksamheter istället och börja undersöka hur Aftonbladet har bedrivit sin verksamhet de senaste åren. Hela Sportbladet borde t ex vara föremål för en stor massmedial granskning. För där kan man snacka om maktmissbruk och ha sina funderingar om hur svenskt presstöd används.

  SvaraRadera
 6. Tack Ulrik, har själv tänkt i samma banor men inte fått fram det, det är ju genialt.
  Alla ärver alla ämbeten, arbeten.
  Håller med om att det blir ett tryggt och förutsägbart samhälle.
  Va bra allt blir, fältmarskalken har ju helt rätt.
  Frågan jag ställer mej helt plötsligt, har vi haft någon fältmarskalk på senare tid i Sverige????
  Vem har han i så fall ärvt titeln av ????

  Lena

  SvaraRadera
 7. Jag låter den ärekränkande kommentarern från signaturen ÄppelJuise ligga kvar såsom ett åskådningexempel på de republikanska krakarnas fega argumentations metodik. Här strides icke med blanka vapen och sakargument utan här hotas med intagning på psykiatrik klinik om någon dristar sig att ha en annan syn på samhällets utformning. Kan en debattör sjunka lägre än vad signaturen ÄppelJuise gör?

  Budskapet i signaturen Ulriks, av ironi färgade kommentar, visar på ett av de vanligaste argumenten mot Monarkin, att arvet anses fel. Dock är det fullständigt icke relevant att göra jämförelser på det sätt Ulrik gör. Monarkin berättigande ligger icke i arvet utan i att den utgör en obunden institution. Arvet är sedan en förutsättning för att upprätthålla obundenheten. Därmed faller signaturen Ulriks argumentation platt till marken.

  SvaraRadera
 8. Meningen med monarkin är att det är en obunden institution? Är det hela syftet?

  Så vi har en obunden monarki, som inte har någon formellt inflytande, förutom lite ceremoniella plikter. De ska ju inte ens uttala sig i frågor av betydelse, enligt senaste uppgörelsen?

  Men detta ickeexisterande inflytande blir extra mycket värt i och med att de är obundet. Att de kan göra vad som helst utan att bli avsatta, eller åtalade?

  Om den tandlösa institutionen Monarkins enda berättigande är att den är obunden, så har den en rätt vek grund att stå på.

  Om alternativet är en president, som har makt och kan göra något, men får sin legitimitet från folket genom val, väljs och avsätt demokratiskt, så är det ju uppenbart vad som är att föredra, om man vill ha något annat än obundet klippande av band?

  SvaraRadera
 9. Jag hotar inte med intagning på psykiatrisk klinik, det var bara en väl-menad rekommendation.
  Det här att strida med blanka vapen, vad menar Du, ska vi duellera eller vad??
  Jag kan inget om vapen.
  Vet Du vad tunnelseende är.

  Hälsningar
  Lena

  SvaraRadera
 10. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 11. Signaturen Ulrik:
  Om signaturen Ulrik tager sig tid att ta del av det jag framför på denna anspråkslösa blogg så säges här ingenstans att jag skulle vara någon banérförare för den regeringsform vi ha idag och den "tandlösa" Monarki som nämnda konstitution formulerar.

  Hela min poäng är att jag förespråkar ett samhälle enligt maktdelningens princip. I detta skall den obundna monarkin vara en garant för statsmaktens ovälda upprätthållande av lagarna. Den parlamentariska demokratin har den bristen att den kan urarta i de femtioens diktatur över de fyrtionio. En obunden institution behövs därför för att upprätthålla rättstaten.

  Märk här väl att jag alls icke motsätter mig att Riksdagen är ett lagstiftande organ och att Riksdagen allena beslutar om skatter.

  SvaraRadera
 12. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 13. Kommentar till signaturen ÄppelJuise
  Även senaste kommentar låter jag ligga kvar som ett åskådningsexempel på låg argumentationsteknik.

  Att signaturen i fråga icke är bekant med bildspråk,analogier och metaforer, är en annan reflektion som kan göras.

  Någon polemik med denna typ av debattörer inlåter jag mig icke i.

  SvaraRadera
 14. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 15. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 16. Kommentar till signaturen ÄppelJuise
  Då signaturen anklagar mig för psykisk ohälsa har jag ingen som helst anledning att upplåta denna blogg för kränkande omdömen eller att inlåta mig i någon som helst polemik.

  Två av signaturens kommenatarer, varav den andra omfattas av min tidigare kommentar låter jag ligga kvar såsom åskådningsexempel.

  Önslar signaturen föra vidare debatt måste denna föregås av en klar och entydig ursäkt för de krängningar som åskådligsexemplen visar. Tills dess kommer inga kommentarer från nämnda signatur att publiceras.

  SvaraRadera
 17. Det är nog ingen mening vi ens diskuterar frågan. Om du vill gå ned på knä och hedra dyslektiker av den enda anledningen att han släkt med någon som rekryterades in för några hundra år sedan, varsågod.

  Att du sedan vill gå tillbaka till ett totalt odemokratiskt samhälle där en enväldig monarki ska upprätthålla lagarna är i mina ögon direkt medeltida, och nästan skrämmande.

  Vi skola nog kunna enas om att vi aldrig må finna enighet i denna fråga, ety vi icke dela samma åskådning på demokrati eller meritokrati.

  Oavsett om vi försöker skriva på 1800tals-svenska eller inte.

  SvaraRadera
 18. Signaturen Ulrik:
  En enväldig monarki har intet med maktdelningsprincipen att göra. Maktdelningsprincipen, såsom den formulerades av Montesquieu, var snarast en reaktion mot den enväldiga monarkin.

  För att sammanfatta min ståndpunkt är jag emot såväl enväldig monarki som det parlamentariska system vår regeringform stipulerar. Båda dessa system blandar lagstiftningsmakt med upprätthållande av lagar vilket förhindrar ett ovält och rättsäkert system.

  Sedan måste jag på det skarpaste vända mig emot signaturens Ulriks fårsåtliga anspelningar om dyslexi. Det är väl känt att såväl Hans Majestät som Hennes Kunglig Höghet har detta funktionshinder som dock icke har det ringaste med intelligens att göra.

  I detta sammanhang må nämnas att personer såsom fysikern A. Einstein, presidenten B. Clinton och författaren A. Christie var behäftade med detta funktionshinder.

  De anspelningar som signaturen Ulrik gör i detta avseende är därför djupt osmakliga och fjärran från en god debatton.

  SvaraRadera
 19. Att när man är kritisk mot en samhällsinstitution få höra att man är "kungasmädare" är ett lysande exempel på hur en kungafamilj skapar en sagovärld med ett okritiskt förhållningssätt till institutionen. Det är enligt min mening inte nyttigt med en sådan samhällsform. Bättre med en president med ansvarsutkrävning som folk faktiskt ställer sig kritiska till.

  Du verkar dogmatiskt tycka att alla ska gilla just EN speciell person som statschef och romantiserar högaktat denna person. Vilken sida är egentligen en sekt?

  SvaraRadera
 20. Signaturen the drumming cat:
  Om signaturen sätter sig in i det jag framfört kommer sig mitt tillmäle av att den republikanska föreningen på sin hemsida har ett fotografi av Hans Majestät, där Majestätet försetts med "kaninöron". Det är denna typ av osmaklig argumentation som jag definierar som smädelse då det icke har med sakfrågan att göra och då det endast syftar till att förlöjliga Hans Majestäts person.

  På samma sätt är det djupt osmakligt när någon med olika antydningar söker förlöjliga såväl Hans Majestär som Hennes Kunglig Höghet genom hänvisningar dyslexi, ett funktionshinder som dessa delar med mången såväl känd som okänd person.

  När det gäller sakfrågan är min grund att det i ett rättsäkert samhälle bör finnas en obunden institution som garant för lagarnas ovälda utövning. Intresset för att diskutera detta tycks dock vara synnerligen begränsat.

  SvaraRadera
 21. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 22. Kommentar till signaturen Ulrik,
  Senaste kommentar raderas på grund av nedsättande tillmäle av Hans Majestät.

  Sakfrågan kan helt tydligt icke diskuteras av republikaner utan att de hela tiden skall omge sig med nedsättande tillmälen.

  SvaraRadera
 23. Ulrik ska nog hålla sig ifrån sin dator och pimpla på sitt rödtjut istället så han slipper att bli förargad.

  SvaraRadera
 24. God morgon, hur är läget i monarkin idag.
  Ester

  SvaraRadera
 25. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 26. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 27. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 28. Och det samma gäller tydligen fru/fröken Ester.

  SvaraRadera