måndag 11 oktober 2010

Tronföljarparet i Kina

Såväl Hovet som Svenska Dagbladet låter meddela att vårt högaktade Tronföljarpar nu befinner sig på resa i Kina. Ändamålet för denna resa är medverkan vid den stora utställningen EXPO 2010 i Shanghai. Hertiginnan och Hertigen av Västergötland gör härigenom en insats för att främja rikets industri och internationella handelsförbindelser vilket är högst lovvärt.

Hertiginnan och Hertigen av Västergötland invid kinesiska muren.

Det stora riket Kina har under senare årtionden genomgått förändringar när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Dessvärre har dessa förändringar icke rubbat det dikatoriska styressättet där alltjämt ett vederstyggligt kommunistiskt parti sitter i ledningen.

Ett återupprättande av kejsardömet i Kina torde vara en möjlig väg. Viktigt skulle då vara att detta sker under maktdelningens gyllene principer där ock ett parlament, fritt valt av det kinesiska folket, skulle utgöra ett av fundamenten. I händelse av denna utveckling är det intressant att något beröra frågan vem som är rättmätig arvtagare till draktronen.

Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi då han fortfarande levde i den Förbjudna Staden

Kinas siste Kejsare var Hans Majestät Aisin Gioro Puyi vilken avsattes vid revolutionen år 1911 men som behöll sin kejserliga heder och värdighet intill 1924 då han fördrevs från sitt palats av den vederstygglige krigsherren Fen Yuxian. Majestätet kom sedan att utnyttjas av den japanska ockupationsmakten såsom marionetthärskare i den av Japan upprättade staten Manchuko mellan 1932-1945. Härefter hamnade så Hans Majestät i sovjetisk fångenskap mellan 1945 och 1950 varefter han överfördes till de vederstyggliga kinesiska kommunisterna och tvingades att tillbringa ytterligare 10 år i fångenskap innan frigivningen kom år 1960.

Icke heller efter frigivningen slutade utnyttjandet av Hans Majestät för propagandistiska syften såsom ett exempel på en "lyckad omskolning". I detta syfte utsågs även Hans Majestät till medlem av det politiska organet "Kinesiska folkets politiskt rådgivande konferens" .

Hans Majestät avled 1967 utan efterlämnade bröstarvingar.

Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi på 1960-talet

Frågan är då vem den rättmätige arvtagaren är. Hans Majestät Kejsar Aisin Gioro Puyi utsåg år 1950 såsom sin arvtagare kusin Hans Kejserliga Höghet Prins Yuyan. Hans Kejserliga Höghet Prins Yuyan avled år 1997. Hans arvtagare är Hans Kejserliga Höghet Prins Hengzhen, född 1944, vilken således är den rättmätige arvtagaren och pretendenten till draktronen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar