måndag 25 oktober 2010

Klokt beslut av Örebro tingsrätt

Svenska Dagbladet låter meddela att Örebro Tingrätt icke beviljat straffången Zethraeus någon tidbegränsning av sitt ådömda livstidsstraff för de synnerligen bestialiska mord 1994 då icke mindre än 4 oskyldiga människor mördades och mer än 20 skadades. Med stor sannolikhet finns det fortfarande bland de skadade, de som har men och oläkta sår efter detta vidriga illdåd.

Tingsrättens utslag måste hälsas med stor tillfredställelse. Med den fruktansvärda missgärning som straffången Zethraeus begått måste hans rättighet att någonsin mer få njuta frihetens sötma vara förverkad. Att tidsbestämma nämnde straffånges och missdådares rättmätiga livstidsstraff skulle icke vara något annat än ett hån mot de arma människor, som genom straffången Zethraeus avskyvärda handlingar, skadats eller mist nära och kära. Inget annat är acceptabelt än att straffången Zethraeus kvarstannar innanför fängelsets murar tills dess han avlider.

Även om Örebro Tingsrätt i detta fall fattat ett klokt beslut må det än en gång uttryckas att den ordning för benådning som råder synes vara allt annat än tillfredställande. Benådning skall vara en ynnest som beviljas av Regeringen under mycket särskilda förutsättningar och icke såsom en fortsättning på den rättprocess som rimligen måste anses avslutad då dommen vunnit laga kraft.

Detta missförhållande har tidigare uppmärksammat genom mina artiklar Benådningsmaktens förfall och Straffången Flink benådad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar