söndag 19 maj 2013

Lysning för Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och Herr O´Neill

Denna dag skedde lysningen för Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och Herr O´Neill vid en högtidlig Gudstjänst i Slottkyrkan. Härpå följde en privat lunch varpå mottagning hölls på Kungliga Slottet.


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland, och Herr O´Neill inför Konungen och Statsministern.

Lysningen, vilken intill år 1973 var stipulerad i lag, för att utröna huruvida något hinder för giftermål föreligger, ersattes nämnda år av så kallad hindersprövning, vilket är ett folkbokföringsärende men saknar kungöreslen inför församlingen, som lysningen innehåller. Vid lysningen erhåller även de som skall förenas i äktenskapet församlinges förbön vilket gör lysningen till en synnerligen viktig och betydelsefull handling. Det är ur detta perspektiv soregsamt att lysningen under senare år alltmer kommit att avläggas.

I detta sammanhang må ock nämnas att Herr O'Neill bekänner sig till den papistiska trosinriktningen. Detta faktum utgör intet hinder för vare sig äktenskapets ingående eller avseende arvsrätten för eventuell avkomma. Dock är det så att eventuella avkomlingar, för att erhålla arvsrätt till Tronen, måste uppfostras i och tillhöra den protestantiska trosinriktningen för att uppfylla Succesionsordningens fjärde paragraf:

"Såsom 2§ i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten."

I samband med lysningen deltog och några av Herr O'Neills närmaste släktingar, hans moder fru Eva O'Neill, född Walter, samt halvsyster fru Tatjana d'Abo. Fru d'Abo är gift med herr Henry d'Abo, tillhörande den brittiska adeln och dotterson till 9:e Hertigen av Ruthland. Utöver fru d'Abo har herr O´Neill ytterligare en halvsyster på mödernet, nämligen grevinnan Natacha von Abensperg und Traun, gift med greve Ernst von Abensperg und Traun. Ätten von Abensperg und Traun är en österrikisk adelsätt.

Herr O´Neill har ävenledes äldre äldre halvsyskon på fädernet, nämligen halvsystrarna Annalisa, Stephanie och Karen i framlidne faderns, herr Paul O'Neills, första äktenskap med fru Hildegard O'Neill.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar