tisdag 3 september 2013

Glädjerik nyhet


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland med gemål Herr O'Neill, KNO

Hovet låter kungöra att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland med gemål Herr O'Neill, KNO, kommer att välsignas med livsfrukt.

Det väntade barnet kommer, då Hennes Kunglig Höghets äktenskap skett i enlighet med Successionsordningens bestämmelser, att ingå i tronföljden givet att det uppfostras i rena evange­liska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekän­nelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är. Att uppfostran kommer att ske utifrån nämnda lära synes vara mycket sannolikt trots det faktum att Herr O'Neill är papist.

Tidningsspekulationer om att man skulle välja att ge barnet enbart amerikanskt medborgarskap, och därmed mista arvsrätten till kronan, är synnerligen osannolika och bär därför näst intill tramsighetens prägel. Genom att ingå äktenskapet enligt Successionsordningens bestämmelser har Hennes Kunglig Höghet klart markerat sin fortsatt kungliga status och värdighet.

Utifrån detta förhållande kommer det väntade barnet att ingå såsom nummer fem i tronföljden.

Från detta Forum framföres de allra hjärtinnerliga lyckönskningar till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Madeleine, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Hälsingland och Gästrikland med gemål Herr O'Neill, KNO.

Leve Monarkin!

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

4 kommentarer:

 1. Det är att föredraga att det blivande prinsessbarnet får sin huvudsakliga uppfostran häri riket, ty annars mista detsamma sin rätt till tronen, såsom det är stipulerat uti Successionsordningen.

  SvaraRadera
 2. Herr Rune,
  KNO står för Kommendör av Nordstjärneorden. Herr O'Neill förlänades denna orden av Konungen den 6 juni innevarande år.

  Herr O'Neill kunde förlänas nämnda orden genom att han är utländsk medborgare. Sedan den skandalösa, ohistoriska och för svenska medborgare skymfande ordenreformen 1975 kan icke ordnar, undantaget Carl XIII orden, förlänas svenska medborgare. Sedan 1995 kan åter medlemmar av det Kungliga Huset förlänas Serafimerorden och Nordstjärneorden men då Herr O'Neill icke upphöjdes till kunglig värdighet tillhör han icke det Kungliga Huset.

  SvaraRadera
 3. Vad är det speciella med Carl XIII:s orden eftersom den undantogs i beslutet från 1975?

  SvaraRadera