söndag 15 september 2013

Leve Konungen!

Från detta Forum framföres de allra varmaste och hjärtinnerligaste hyllningar till vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Värmland, på den 40:e årsdagen av hans tillträdande såsom Konung.

 

Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland

Under vår 1000 åriga Monarkis historia är det enbart vår Konungoch hans farfaders fader Konung Gustaf V som regerat under 40 år. Detta förhållande gör vår Konung till en historisk Konung. Mänskligt att döma torde Konungen bli den Konung som suttit längst på tronen. Vår Konung är den 23:e Monarken sedan valmonarkins införande. Av dessa sina 22 företrädare på tronen har vår Konung 16 såsom sina anfäder i rakt nedstigande led. Det band som detta förhållande ger till vår historia är fullkomligt hisnande.

Monarkins betydelse för en stats kontinuitet och harmoni kan icke överskattas. I detta har Konungen under sin hittillsvarande 40 årig regeringstid synnerligen väl tjänat Fäderneslandet. Då Konungen tillträdde var detta under 1809 års Regeringsform, vilken byggde på maktdelningens princip. I vår nuvarande Regeringsform, vilken trädde i kraft den 1 januari år 1975, förstod dessvärre icke grundlagsfäderna att ta tillvara den obundenhet som utgör en av Monarkins främsta styrkor. Detta till trots har Konungen på ett förtjänstfullt sätt format sitt ämbete under de grunder som Regeringsformen stipulerar.

I en intervju som givits för Riksradions ekoredaktion låter Konungen framföra syn på Monarkin:

"Självklart är det så att många har olika synvinklar på detta och det är bra, jag har alltid sagt att vi ska diskutera allt i Sverige och det gör vi också. Men jag tror också att det är en av styrkorna med just monarkin att den är kontinuerlig och den bygger på tradition och historia och det blir som ett bra fundament att bygga en nation på. Dessutom är det en av de viktigaste delarna vi bygger på i dag att monarken är ju neutral och opolitisk. Det tycker jag är otroligt ... också viktigt."

I Svenska Dagbladets ledare förliden gårdag skriver redaktör Arpi:

"Att vår statschef sedan 1974 är så gott som helt opolitisk är faktiskt en styrka, inte en svaghet. Statsministrar kommer och går, men kungahuset består. Kungen förkroppsligar den svenska statens kontinuitet. Det är också därför en stabil majoritet av det svenska folket stödjer monarkin.

Bortom opinionens tidsenliga svallvågor representerar kungahuset hela svenska folket. Det beständiga i motsats till det förgängliga. Så fira kungen, för demokratin. "

Det redaktör Arpi fäster uppmärksamheten på är att Monarkins obunden gör att den kan företräda hela svenska folket. Detta kan aldrig någonsin en politiker göra i det att politiker enbart representerar den grupp han valts av och aldrig av de som icke röstat fram honom.

I sitt tal till Konungen, vid den middag Regeringen gav förliden gårdag, gav Statsministern sitt perspektiv på Konungen och han värv, ett perspektiv som lyfter fram kontinuiteten:

"I dag skriver vi 2013. Ett på många sätt nytt Sverige. En ny värld. Där världshandeln har ökat mer än 30 gånger. Miljoner människor dragits upp ur fattigdom. I en europeisk gemenskap som i dag omfattar 28 länder känns järnridån längre bort än någonsin.

40 år av förändring. Och under denna förändringens tid har kungen verkat. För Sverige. I tiden.
Tillsammans med drottningen representerat Sverige i omvärlden. Det har blivit många resor. Över 70 statsbesök utomlands. Uppemot 60 statsbesök här i Sverige. Det är ett oförtröttligt arbete kungen och drottningen utför. År ut. Och år in.

Jag vet att det här har gjort skillnad. Jag har sett att det gör skillnad. För vår lilla nations försök att göra ett avtryck - i den stora världen. Men också här hemma. I Sverige. Finns det någon del av vårt land som kungen och drottningen inte har besökt? Alla människor kungaparet har träffat. Livsöden man delat. Förändringar och skiften man upplevt.

Vilken källa till kunskap detta måste vara. Om vårt land. Om oss svenskar. Om den tid vi lever i. Och den tid vi har lagt bakom oss."

Denna dag är således en stor högtidsdag då det finns all anledning att känna tacksamhet till Konungen och hans konungagärning. Förhoppningen är att vi i framtiden än bättre förstår att nyttja de verktyg för kontinuitet och obundenhet som är Monarkins främsta styrkor.

Gud bevare Konungen och Fäderneslandet!

Leve Monarkin!

Leve Konungen och Hans Hus!

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar