onsdag 22 januari 2014

Ärkehertig Karl intervjuad

Med anledning av att det innevarande år är 100 år sedan Första Världskriget tog sin begynnelse har Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, låtit sig intervjuas. Ärkehertigen, som är Huset Habsburgs Överhuvud, är son till Ärkehertig Otto och sonson till Kejsar Karl.


Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Karl, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, Huset Habsburgs Överhuvud, rättmätig arvtagare till den österrikiska kejsarkronan

Ärkehertigen analyserar i intervjun orsakerna till Första Världskrigets utbrott och förmenar att även om skottet i Sarajevo, där Hans Kejserliga och Kungliga Höghet Ärkehertig Franz Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, kallblodigt mördades av en vederstygglig terrorist, kan ses som en utlösande faktor så hade utvecklingen i Europa, vid denna tidpunkt, nått så långt att kriget ändå förr eller senare inträffat. Ärkehertigen, som är mycket bevandrad i den europeiska historien pekar här på det faktum att mobilisering av tyska och ryska stridskrafter redan inletts vid tiden för det brutala terroristdådet i Sarajevo. Såsom största orsak, i det komplex av orsaker, som resulterade i världsbrandens utbrott, sätter Ärkehertigen nationalismen.

Det är icke svårt att instämma i Ärkehertigens analys. Polariseringen av Europa i två maktblock hade pågått under en längre tid med kapprustning, icke minst på sjöstridskrafternas område, och spänningarna ökade kontinuerligt. Det är ock synnerligen intressant att Ärkehertigen pekar på nationalismen såsom orsak. Den Habsburgska väldet var kosmopolitiskt och omfattade ett stort antal nationaliteter. I detta rike fanns ingen ambition eller rörelse att likrikta utifrån nationalismens utopiska principer. Tvärtom sågs olika nationaliter såsom en styrka. Den brutalt mördade tronföljaren, Ärkehertig Franz Ferdinand, drevs av långt framskridna planer att ur det Habsburgska väldet skapa en mångnationell federation. Ävenledes Kejsar Karl drev dessa tankar.

I detta sammanhang må ock nämnas att Ärkehertigens fader, den kloke och högt aktade Ärkehertig Otto hörde till de allra argaste kritikerna till den tysknationalism som drev fram det Andra Världskriget. En kritik som föranledde de nationalsocialistiska tyrannerna att utfärda en dödsdom varigenom Ärkehertig Otto tvingades fly till Förena Staterna.

Nationalismen var ock orsaken till de förfärliga händelser som utspelades på Balkan så sent som under 1990-talet.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar