söndag 12 januari 2014

De människofientliga och solkiga partierna

I vårt lands Riksdag finnes två partier, det före detta kommunistpartiet, benämnt Vänsterpartiet, och det populistiska nationalistpartiet, benämnt Sverigedemokraterna, vilka på sin dagordning tid efter annan har att hantera uteslutning av medlemmar, som givit uttryck för människofientliga uttalanden och åsikter.

I ett aktuellt fall, som diskuterats i en tidigare anmärkning på detta Forum, avseende uteslutning av den unge herr Allard, tidigare ordförande i Ung Vänster i Örebro, uttryckt sitt gillande för den våldsbejakande kommunistiska terroristorganisationen Revolutionära Fronten och som efter viss vånda från partiets ledning uteslutits. Unge herr Allard har, enligt vad som framgår av mediahanteringen, icke funnit sig nöjd med nämnda tilltag utan överklagat till Vänsterpartiets partikongress. Partiets kongress har nu avslagit herr Allards överklagande.

På en fråga, ställd av Svenska Dagbladet, avseende om fler uteslutningar kan tänkas bli aktuella svarar Vänsterpartiets partisekreterare, herr Etzler, jakande. Exempelvis synes det som att unge herr Allards efterträdare, en herr Frick, i allt väsentligt delar unge herr Allards åsikter i det att han låtit deklarera "Som ordförande vill jag även uttala stöd för RF". Ytterligare en person, medlem i den revolutionära fraktionen av vänsterpartiets ungdomsförbund i Örebro är misstänkt för grov misshandel,

Vare sig när det gäller Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna, där en företrädare denna vecka uttryckte besynnerligheter om religionen Islam, är det frågan om några tillfälligheter att man tvingas utesluta personer med människofientliga åsikter. Grundproblemet, för nämnda partier, är att man har ett underliggande tankegods, kommunism i Vänsterpartiets fall och rasismen i Sverigedemokraternas fall, som samlar personer med nämnda tankegods. Båda partierna är angelägna om att uppvisa en polerad yta men skärskådar man denna är den full av elakartade sprickor.

Slutsatsen kan icke bli någon annan är att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är två partier med ett människofientligt tankegods och en solkig historia. Må vi hoppas att detta är något som väljarna tar under nogsamt övervägande inför årets riksdagsval. I Riksdagen vill vi icke ha något skamligt solk av nämnda slag.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar