måndag 13 januari 2014

Läpparnas bekännelse

I föregående anmärkning förmäles hur oförskämt och skamligt rikets Regering, på det före detta kommunistpartiets kongress, beskylls för att utöva en politik värre är nazismen. Det noteras ock att partiets ordförande, herr Sjöstedt, varit nödtvungen att framföra sin ursäkt. Dessvärre finns all anledning att betvivla uppriktigheten i densamma. Den som dristar sig att ta del av det före detta kommunistpartiets forum på internätet kan här finna hur skådespelerskans Petréns framförande, vari de grova anklagelserna uttalades, lovordas.

På forumet beskrivs skådespelerskan Petréns framförande enligt följande:

"Sedan fick vi lyssna på en text ur pjäsen Kvällarna med Kerstin, gestaltad av Ann Petrén. En text som skrevs för nästan 20 år sen men som man rad för rad kunde svurit på var skriven igår – där en åldrad Thorvalls erfarenheter av åldringsvården innebar en svidande uppgörelse med vinstintressen och vanvård."

Var och en, som är utrustad med tämligen basala kunskaper i logik och slutledningsförmåga, kan härigenom dra slutsatsen att partiets officiella forum alltjämt utropar den grova anklagelsen. Genom att referatet på forumet refererar till den text där de huvudlösa oförskämdheterna deklareras och genom att nämnda text ges egenskapen "men som man rad för rad kunde svurit på var skriven igår" är det ingen tvekan om att anklagelsen kvarstår.

Vilken ynkedom av herr Sjöstedt att först, såsom en läpparnas bekännelse, framföra en ursäkt och att sedan underlåta att ta konsekvenserna av densamma och rensa sitt partis officiella forum från ifrågavarande smuts.
 

3 kommentarer:

 1. Det skulle vara intressant att höra Fältmarskalkens åsikter om det nybildade Kristna Värdepartiet.

  Fr

  SvaraRadera
 2. Detta initiativ synes mig berömvärt. Få är de som idag vågar stå upp för Människovärdet och rätten till Livet och motsätter sig barnamord. Följande kan citeras ur nämnda partis programskrift:

  "Människovärdestanken går vidare ut på att varje människa ska respekteras såsom värdefull och att varje naturlig fas i den mänskliga utvecklingen ska omgärdas med tillbörliga rättigheter. Ofödda barn, alltifrån befruktningen, har därför rätt till liv. Aborternas uttryckliga syfte är att beröva den ofödda människan livet. Abort är därför oacceptabelt och bör vara olagligt."

  Det behövs i sanning en motvikt till all feministisk dumhet, som genomsyrar vårt samhälle och som icke erkänner att fostret är en individ med rätt till Liv.

  SvaraRadera
 3. Vågar jag då hoppas att Fältmarskalken engagerar sig i nämnda parti?

  Fr

  SvaraRadera