söndag 8 juni 2014

Det Kungliga Dopet


Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, undfår det Heliga Dopet av Hans Högvördighet Ärkebiskop Wejryd.

Denna dag upptogs Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, genom det Heliga Dopet, i den Kristna Kyrkans gemenskap. Detta är en synnerligen viktig händelse i varje människas liv. Här finns anledning att påminna om vår Frälsares ord enligt Matteus 28  kapitel verserna 18-20:

"Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: "Mig är given all makt i himmelen och på jorden Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände "

Dop av en till Tronen arvsberättigad personer är i vårt land en statsakt vilken sker efter statsceremoniell ordning. Detta utgår bland annat från Successionsordningens 4:e paragraf där det sägs:

"Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten"

Bland gästerna fanns med något undantag hela det Kungliga Huset och den Kungliga Familjen, Herr O'Neills moder med familj, Talmannen, Statsministern, Vice Statsministern, Gotlands Landshövding, Överbefälhavaren, företrädare för Hovet och självklart en talrik skara av nära vänner. Enda utländska kunglighet var Konungens kusin Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen, Coburg och Gotha, Hertig av Sachen, prinsen är en av Hertiginnan av Hälsingland och Gästriklands faddrar.

I samband med Dopet förlänade Konungen, såsom traditionen bjuder för de fursterliga personer som är berättigade till tronen, Hertiginnan Serafimerorden. Det är högst glädjande att detta bruk åter kunde upptas vid Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Estelle, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Östergötland, dop. Genom den vanvettiga, diskriminerande och skamliga, av dumdristiga och helt historielösa socialister och liberaler genomförda, Ordenskungörelsen av år 1975 förhindrades att svenska medborgare förlänas svenska ordnar. Efter det att kungörelsen hjälpligt förändrades år 1995 har Konungen åter rätt att förläna Serafimerorden och Nordstjärneorden till medlemmar av det Kungliga Huset. Kronprinsessan, Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Hälsingland och Gästrikland förlänades Serafimerorden i samband med sina myndighetsdagar.

Vidare har denna dag Hertiginnans av Konungen fastställda vapensköld offentliggjorts:


Hennes Höghet Prinsessan Leonore, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Gotland, vapensköld

Vapensköldens fyra huvudfält utgöres av Lilla Riksvapnet, Folkkonungavapnet, Hertiginnedömet och Landskapet Gotlands samt åter Lilla Riksvapnet. Hjärtskölden utgöres av ätten Bernadottes vapen. Vapnet krönes av en prinsesskrona.
 

1 kommentar:

  1. Hej Fältmarskalk, finns det möjlighet att kunna kontakta dig via mejl?

    // Följare

    SvaraRadera