söndag 29 juni 2014

100 hundra år sedan morden i SarajevoHans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg

Dessa dagar är det 100 år sedan Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Ärkehertig Frans Ferdinand, Ärkehertig av Österrike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. och hans gemål Hennes Höghet Hertiginnan Sofia, Hertiginna av Hohenberg, föll offer för en vederstygglig och avskyvärd terrorists kulor.

Detta var en av de händelser, som i en serie av synnerligen olyckliga och komplexa omständigheter i förening med oskicklig diplomati, kom att leda till utbrottet av det Första Världskriget. Dock är det på intet sätt en självklarhet att kriget kunnat undvikas om icke nämnda terrordåd skett. Mellan de vid denna tid dominerande makterna Tyskland och Storbritannien hade över tiden ett spänningsfält byggts upp varför en urladdning, såsom situationen utvecklade sig, måhända var oundviklig. Till detta kom den slaviska frågan där den av Serbien

I detta perspektiv må och framhållas den rådande föreställningen att ett krig i huvudsak var en uppgörelse mellan krigsmakter, en uppgörelse vars utsträckning i tiden ock förväntades vara tämligen begränsad. Det "totala kriget" var ett okänt begrepp vilket uppenbart gjorde tröskeln till krigsförklaring mindre.

Det går dock icke att i detta sammanhang undvika att reflektera över frågan vad som skett om Ärkehertigen icke brutalt mördats. Ärkehertigen var på många sätt en framsynt person, som insåg att det Habsburgska väldet var i behov av reformering. I detta måtto hade Ärkehertigen planer på att, efter sitt tronstillträde, genomföra en förändring i syfte att omvandla väldet till en federativ statsbildning.

Flera tankar om utformningen av denna statsbildning fanns. Ett förslag, benämnt "die Vereinigten Staaten von Gross-Österreich" utformat år 1906 av advokten herr Popovici.


Österrikes Förenade Stater

Måhända hade en reformering i denna riktning gett oss en helt annan historia. Det är icke otänkbart att de många nationalistiska konflikter, som plågat många intill våra dagar, kunnat undvikas genom den av Ärkehertigen förfäktade federationen. Nu tog dock historien en annan väg.

Ärkehertigen ingick år 1900 ett morganatiskt äktenskap med Grevinnan Sofia Chotek von Chotkow und Wognin. Äktenskapet godkändes av Kejsar Frans Josef på det villkoret att ärkehertigparets avkomma icke skulle kunna komma ifråga såsom arvtagare till tronen. Grevinnan upphöjdes vid äktenskapet till Furstinna av Hohenberg. År 1909 förlänades Furstinnan på livstid titeln Hertiginna av Hohenberg, en förläning som år 1917 utvidgades till ärkehertigparets avkomma och arvingar. Idag innehas titeln av Ärkehertigens sonson Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.


Hans Kejserlig och Kunglig Höghet, Ärkehertig Otto av Österike, Kunglig Prins av Ungern, etc. etc. etc. med Hans Höghet Hertig Georg, Hertig av Hohenberg.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar