onsdag 2 juli 2014

Politikens fördumning

Var och en må ha olika åsikter om politik och politiska ideologier. Dock går det icke undvika att uttrycka en beklagan när politik görs till ren dumhet. När andra politiska partier, över hela skalan, bemödar sig - förvisso mer eller mindre framgångsrikt - att utifrån sina grundsatser formulera en politik vilken i vart fall till någon ända söker en realistisk utgångspunkt finner vi det ultrafeministiska Feministisk Initiativ, som söker göra politik till en konst av dumhet.

Icke nog med att man vägrar acceptera Skapelsens realitet, att vi människor består av kvinnor och män, vilka begåvats med egenskaper vilka till alla delar alls icke är desamma, nej så fort partiets främste företrädare, den före detta kommunisten Schyman, öppnar sin mun och använder sin giftiga tunga sprids nytt trams och nya stolligheter vilka är ett hån mot alla dem som värnar om politikens seriositet.

En av de senaste stolligheterna, uttalad idag under den så kallade Almedalsveckan, är att rikets krigsmakt skall berövas en fjärdedel av sina medel. Var och en inser att krigsmakten då skulle förlora hela sin förmåga och därigenom bli meningslös. Det hade varit ärligare av nämnda stollighetsparti om de istället helt föreslagt krigsmaktens nedläggning. Varför förslösa de medel som blir kvar på något som är meningslöst?

Bland de mest framträdande egenskaperna hos nämnda ultrafeministiska extremistparti är att de sätter en ära i att alltid vara tvärt emot. Man tar sig för pannan inför denna infantila och infernaliska dumhet.  

1 kommentar:

  1. Instämmer. Detta parti är ett bevis på hur illa ställt det är med journalistiken och utbildningsväsendet i Sverige.

    Fr

    SvaraRadera