lördag 5 juli 2014

Tistelordens årliga Högtid

Innevarande vecka har Hennes Majestät Drottning Elisabeth II, med Guds Nåde Förenade Konungariket av Storbritannien och Nordirland och Hennes övriga Rikens och Territoriers Drottning, Samväldets Överhuvud, Trons Försvarare, haft sitt residens i Edinburgh på det kungliga slottet Holyroodhouse, den brittiske Monarkens officiella residens i den skottska riksdelen. Denna årliga vecka, då Drottningen residerar i den skottska riksdelshuvudstaden, benämnes Holyroodsveckan (en. Holyrood week) och är fylld av viktiga ämbetsåtaganden och högtidliga ceremonier.


Hennes Majestät Drottningen med gemål Hertigen av Edinburgh anländer till Tistelordens högtidsmöte i Sankt Gilekatedralen

Bland det som äger rum finner vi Tistelordens årliga högtidsmöte, vilket äger rum i Ordenskapellet i Sankt Gileskatedralen i Edinburgh. Tistelorden (en. Order of the Tistle), grundad av Konung Jakob VII av Skottland år 1687, är Skottlands förnämsta orden och överrides i rang endast av Strumpebandsorden (en. Oder of the Garter). Likt Strumpebandsorder äger Tistelordens Riddare rätt till titeln "Sir" respektive "Lady". Orden, vars Stormästare är Drottningen, består av 16 Riddare. I orden kan ock upptags medlemmar av det Kungliga Huset och utländska Monarker. Vid årets ordensmöte upptogs Greven av Home och Baron Smith av Kelvin i orden.

Kommande höst hålles i Skottland en folkomröstning rörande riksdelens självständighet och avskiljande såsom suverän stat. Detta synes vara ännu ett utslag av de endimensionella nationalistiska rörelser vilka ser nationalstaten såsom den enda möjliga formen för en statsbildning. Ett avskiljande synes i detta fall vara synnerligen olyckligt. Skottland skulle härigenom komma att bli en tämligen perifer del av Europa vars försörjningsförmåga på intet sätt kan tas för självklar. Nu pekar dock så kallade opinionsunderökningar, som genomförts i frågan, på att stödet för bibehållandet av unionen mellan konungarikena England och Skottland är betydligt.


Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, av Jakobiterna ansedd såsom Konung Frans II, Konung av Skottland

Oavsett utfallet i omröstningen kommer dock den brittiske Monarken allfort att vara Skottlands Statsöverhuvud i kraft av att ävenledes självständighetsivrarna förklarat att den Skottska Tronen tillhör Huset Windsor. Således ansluter sig icke självständighetsivrarna till Jakobiterna, den rörelse som förespråkar att rättmätiga ättlingar till Huset Stuart uppsättes på Tronen. Jakobiternas pretendent, och ur ett rent dynastiskt perspektiv rättmätige arvtagare, är Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bajern, rättmätig innehavare av den Bajerska Tronen. Av Jakobiterna är Hertigen känd såsom Hans Majestät Konung Frans II, Konung av Skottland. För tydlighets skull skall framhållas att Hertigen själv aldrig framfört några som helst anspråk på den Skotska Tornen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar