fredag 25 juli 2014

Kommunistiskt våld

I föregående anmärkning reflekterades över hur en extremkommunist, fröken Farrokhzad, i Sveriges Radio tillåtits att applådera användningen av våld såsom politiskt medel och ävenledes gavs möjlighet att ackompanjera sitt förakt för människovärdet genom ett obscent och anstötligt musikstycke där budskapet är att Konungen och Konungahuset samt "borgarklassen" skall tagas av daga. Nu finns det de som hävdar att budskapet, som framfördes av nämnda näsvisa kommunistfröken, icke i alla delar skall tas alltför bokstavligt.

Att den människovärdeskränkande fröken Farrokhzads bestialiska budskap dock icke är tomma ord framgår med all önskvärd tydlighet av redaktör Arpis synnerligen upplysande inlägg i Svenska Dagbladet där terroristorganisationer, de brottsliga ligorna Revolutionära Fronten (RF) och Antifascistisk Aktion (AFA), visas begå brott mot hederliga medborgare vars enda försyndelse är att de icke omfattar den människofientliga kommunismen. Här framgår att företrädare för såväl Moderata Samlingspartiet som Liberala Ungdomsförbundet överfallits. Exempel på detta redovisades ock för en tid sedan i televisionsprogrammet Uppdrag Granskning. Det är således en missuppfattning att de kommunistiska ligorna, RF och AFA, enbart skulle ägna sin brottsliga gärning mot företrädare för rasistiska organisationer.

Kommunismen är sådan att den icke accepterar något annat än sin egen blodsbesudlade lära. Allt annat skall krossas. Ett skådeexempel på detta utgörs av det kommunistiska maktövertagande i Ryssland 1917. Här var inga medel - mord, tortyr, gisslantagande, lögner, svek och största oärlighet - främmande för den grymme, bestialiske och från människokärlek helt befriade folk- och barnamördaren Lenin. Samme Lenin, otvivelaktigt en av världshistoriens mest avskyvärda och förkastliga existenser, hyllas av de våldsbejakande kommunistiska ligorna och dess försvarare.

Att den brottsliga verksamhet, innefattande politiskt betingat våld, som utövas av de kommunistiska ligorna är fullkomligt oacceptabelt i en rättsstat är en självklarhet. Vi vet ock att ifrågavarande avskyvärda kommunistiska brottslingar icke är särdeles många till antalet. Det som dock måhända är än mer allvarligt är att de kommunistiska ligornas brottsliga verksamhet på olika sätt förminskas och bortförklaras i stora delar av den mer accepterade vänstern. Vi ser detta på kultursidor, icke minst os Aftonbladet men herr Arpi fäster ock uppmärksamheten på en ledarskribent i den socialdemokratiska tidningen Västerbottens Folkblad. De som på detta sätt, med olika medel, försvarar de kommunistiska ligorna är att se som medlöpare och befrämjare av den brottsliga verksamheten.

Rättsstaten måste stå orubbligt fast mot de kommunistiska ligornas våld och icke på minsta sätt acceptera det samma. De kommunistiska ligornas medlemmar är blott och bart simpla brottslingar, som skall näpsas och avstraffas på alla de sätt lag förmår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar