tisdag 29 juli 2014

Ansvaret vilar på Hamas

Idag tar statens Israels ambassadör, herr Bachman, till orda i en synnerligen upplysande och välavvägd debattartikel i Svenska Dagbladet rörande den förfärliga och djupt tragiska situation som råder i Gaza. De ståndpunkter och det som framförs i denna artikel är mycket viktiga och då särskilt i det ensidiga, och av diverse illasinnade vänsterkrafter ivrigt underhållna, debattklimat, som dessvärre råder i denna allvarsamma fråga.

Ambassadör Bachman börjar med att slå fast att Israel till fullo inser situationens allvar:

"Mot bakgrund av den asymmetri som råder mellan civila dödsfall i Israel och Gaza under den senaste konflikten är det lätt att sympatisera med Gazas civilbefolkning. Ingen vill se att oskyldiga civila skadas eller dör. Om detta råder internationell konsensus. Israel delar till fullo denna syn och gör i praktiken allt för att undvika civila dödsfall."

Skyddet av civilbefolkningen utgör en synnerligen viktig del av de internationella konversationer och den praxis, som är uppsatta att råda i militära konfliktsituationer. Problemet uppstår när någon systematiskt åsidosätter dessa principer genom att nyttja civilbefolkningen för syniska syften. Ambassadör Bachman beskriver detta på följande sätt:

"Varför dör palestinier i Gaza? Svaret är lika sorgligt som enkelt: därför att terrorister i Gaza förklarade Israel krig den 12 juni då de återigen lät raketerna urskiljningslöst regna över Israel. Efter tre veckor av israelisk återhållsamhet trappade Hamas upp situationen genom att avfyra 80 raketer på en dag. Hamas gav inte Israel något annat val än att svara på dessa attacker som medvetet riktades mot miljoner israeliska civila. 

Civila i Gaza dör därför att Hamas kallblodigt väljer att avfyra sina raketer från tätbefolkade områden. Avfyrningsramper och raketer avfyras och lagras i skolor, sjukhus och moskéer. Bara i förra veckan meddelade UNRWA att raketer påträffats i två skolor som används av FN. Då Israel varnar civila – just för att undvika civila dödsfall – beordrar Hamas civilbefolkningen att inte lämna farliga områden för att söka skydd utan i stället fungera som mänskliga sköldar för att skydda terroristerna."

Ovanstående är något som alla de illasinnade vänsteraktivister, vilka icke skyr några medel för att spy galla över staten Israel och det judiska folket, nogsamt och allvarligen borde besinna. Om dessa vänsteraktivister har någon uppriktig och verklig sympati för Gazas civilbefolkning borde man på det allra kraftigaste sätt fördöma Hamas. Hamas gör sig tvivelsutan skyldig till krigsbrott genom det sätt de nyttjar civilbefolkningen. Ambassadör Bachman fortsätter:

"Hamas vet att de inte kan besegra Israel militärt. Men de hoppas att internationell press på Israel i det långa loppet skall leda till organisationens uttalade mål, utplånandet av Israel. Denna extrema islamistorganisation bryr sig inte om något annat än sina fundamentalistiska och ideologiska mål. Den bryr sig inte om civila. För Hamas är israeliska civila måltavlor och palestinska civila verktyg."

Staten Israel har icke bara en rättighet, grundad på folkrätten, utan ock en skyldighet gentemot sina innebyggare att genomföra de anstalter som kräva för att förhindra de besinningslösa terroristattacker, som Hamas raketattacker innebär. I detta nödvändiga värv gör Israel det som står i dess makt för att skydda civilbefolkningen. Israel söker aktivt, såsom tydligt och klart framgår av Ambassadör Bachmans artikel, att så långt möjligt är söka evakuera målområden innan dess att verkanseld sätts in. Hamas svarar med att beordra civilbefolkningen att kvarstanna för att bli offer. Ett offer som sedan skall nyttjas för illasinnade syften - att skapa en opinion för staten Israels utplåning. Synismen i detta agerande är så stor och avskyvärd att ord saknas att beskriva.

Leve staten Israel och dess rätt att existera!

Leve det Judiska Folket!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar