lördag 2 augusti 2014

Kommunistiskt trams och dumhet

I en tidigare anmärkning på detta Forum berördes hur en våldsbejakande, till den människofientliga kommunistiska läran bekännande person, en fröken Farrokhzad, i radioprogrammet Sommar välvilligt givits tillfälle att plädera för politiskt våld och att ackompanjera detta med vederstygglig musik vars budskap bl.a. består i att Konungen och Hans Hus skall mördas. Nämnda program har ådragit sig icke mindre än 17 välförtjänta anmälningar till Granskningsnämnden.

Det synes nu såsom att fröken Farrokhzad blivit förtörnad för att några hedervärda personer dristat sig att ifrågasätta om Sveriges Radio är rätt forum att sprida fröken Farrokhzad människofientliga och djupt kränkande kommunistiska propaganda. I ett försök till motangrepp, som är så till den grad exempellöst att det visar på ren dumhet, gör fröken Farrokhzad sig själv till största åtlöje i det att hon till Granskningsnämnden låter anmäla det Sommarprogram, som Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Anna, Prinsessa av Bayern förestod. Grunden för anmälan är synnerligen oklar och grundas på något pladder om "strukturellt våld".

Från andra håll har Hennes Kunglig Höghets program rönt uppskattning och största erkännande. Redaktör Teodorescu skriver i Svenska Dagbladet:

Anna von Bayerns iakttagelser av svenskt debattklimat är knivskarpa. I några få meningar fångar hon de antiintellektuella strömningar som effektivt dövar åsiktspluralismen i "toleransens” namn.

Väl talat redaktör Teodorescu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar