lördag 12 juli 2014

Israel har rätt att försvara sig

Åter har israeliska flygstridskrafter varit nödsakade att genomföra stridshandlingar i syfte att slå ut de avfyringsramper, som nyttjas av terroristorganisationen Hamas och med denna vederstyggliga rörelse lierade terroristiska fraktioner, för att urskiljningslöst avfyra raketer mot Israel. Enligt Israels Utrikesministerium har, sedan den 7 juni, icke mindre än 681 raketer oprovocerat avfyrats genom terrororganisations försorg. Att Israel tvingas slå tillbaka är icke enbart en självklarhet utan en plikt mot varje israelisk medborgare. Bland en stats allra viktigaste uppgifter hör att skydda statsmedborgarna från inre och yttre våld. Det är detta som sker och inte något annat.

I detta sammanhang må ock fastslås att ansvaret för de civila offer, som onekligen omkommer, lemlästas och skadas helt och hållet ligger hos Hamas, som tillämpar den principen att militära installationer placeras mitt bland civilbefolkningen, vilket är i strid mot krigets lagar. Hamas, som enligt sjätte artikeln i sitt grunddokument förklarar att staten Israel skall utplånas:

"Artikel 6: Hamas är uteslutande palestinskt, och strävar efter att höja Allahs fana över varje tum av Palestina"

Det råder såldes icke minsta tvivel om Hamas brottsliga och mot hela världssamfundet stridande syfte. Detta syfte synes dock vara synnerligen svårt att inse för de vänsterkrafter, som  satt sig i sinnet att till varje pris applådera och bejubla, Hamas terror.

Denna dag hålles i huvudstaden en manifestation för att stödja Hamas terror och för att kasta smuts på den legitima staten Israel, en stat som enbart försvarar sig från ytter våld. Icke oväntat finns bland ledarna för nämnda manifestation herr Feiler, kommunist och själv tillhörig det judiska folket, som ock varit de ledande krafterna i organisationen Ship-to-Gaza, vars syfte är att underlätta vapeninförsel till Hamas i Gaza. Herr Feiler har också av Svenska Dagbladet välvilligt beretts tillfälle att utbrodera sina åsikter om nödvändigheten av att stödja terroristorganisationen Hamas.

Herr Feiler, som tillhör det genom historien förföljda och utsatta judiska folket, borde stödja Israel istället för att sälla sig till dem som kräver staten Israels utplåning. Således är herr Feilers agerande högst skamligt och innehåller icke ett litet mått av rent förräderi mot det egna folket och dess rättmätiga statsbildning - staten Israel. Största skam är det herr Feiler borde känna.

Leve staten Israels och dess självklara rätt att försvara sig!  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar