söndag 15 juni 2014

Värdenihilistisk och femistisk dumhet

Redaktör Eriksson redogör i Svenska Dagbladet för det valmanifest som framlagts av det ultrafemistiska, och på vederstyggligt marxistisk tankegods grundade, partiet Feministisk Initiativ, lett av den före detta kommunisten Schyman.

Av redogörelsen framgår, som en bland många dum- och tramsigheter, att nämnda parti förfäktar bigami. Partiet, som totalt förnekar och hånar Skapelsens ordning och knappast ens vill erkänna existensen av man och kvinna, menar, i sann värdenihilistik anda, att varje norm, skapad av mångtusenårig erfarenhet är av ondo. Således skall vilket slag av familjebildning det vara må upphöjas upphöjas till lag. I sanning kan man fråga sig hur detta skulle vara till gagn för Kvinnan, vilken det nämnda - värdenihilismens och dumhetens parti - Feministiskt Initiativ säger sig stå upp för!

Låt oss i detta sammanhang vara mycket tydliga med vad som står i Genesis och dess 1:a kapitel och 27:vers:

"Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem."

Det är utifrån ovannämnda synnerligen tydliga utsaga, som mänsklighetens utveckling byggts. Hade det icke funnits en mening i att man och kvinna skapats med olika egenskaper vore det hela tämligen meningslöst. Var och en, som är utrustad med normal fattningsförmåga, vet att hela mänsklighetens fortlevnad bygger på just Man och Kvinna och att i detta måtto har olika uppgifter att fylla. Det krävs i sanning en inbillsk dumhet för att icke förstå detta enkla förhållande.

Äktenskapet är det heliga förbund varigenom Man och Kvinna blir ett. Här finns icke plats för bigami!

För den som önskar fördjupning om Äktenskapet mellan Man och Kvinna och dess grundläggande betydelse uppmanas att ta del av biskop Arne Olsson, missionsbiskop emeritus i Missonsprovinsen, mycket viktiga, kärnfulla och upplysande sammanfattning av denna fråga.

Partiet Feministiskt Initiativ har i sanning en särställning när det gäller värdenihilism och normlöshet. Partiet trampar på och bespottar mångtusenårig mänsklig erfarenhet. Otvivelaktigt är partiet ock hädiskt. Utifrån detta må var och en reflektera över vems verktyg detta värdenihilismens och dumhetens parti ytterst är. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar