lördag 27 juni 2015

Återkalla Konung Konstantin

Så synes så det grekiska eländet ha nått vägs ände. Efter årtionden av lismande politiker, av skilda politiska färger, vilka försatt sitt arma land i en ohållbar situation, tillträdde en naiv och fullständigt oduglig regering av hårdföra socialister och vederstyggliga marxister. Utifrån socialismens stora dumhet - att ansvaret alltid är någon annans - har man drivit ett spel, som nu fört Grekland icke blott till ruinens brant utan näst intill över dess kant.

Under sitt regerande har försteministern herr Tsipras, beryktad för sin stora uppstudsighet, och den än mer oborstade finansministern, herr Varoufakis, försatt Grekland i än mycket värre situation än när deras höginkompetenta ministär tillträdde. I sin stora socialistiska och högröda dumhet har man trott sig kunna vältra över det skuldberg, vilket genom den grekiska statens försorg byggts upp under lång tid, på någon annan. Sent omsider synes nu dessa odugliga socialister kommit till den insikt man borde haft redan då man tillträdde - den som försatt sig i skuld har att göra göra rätt för sig - och vill nu komma ur denna knipa genom att skjuta frågan till en hastigt påkommen folkomröstning. En desperat åtgärd, som kritiseras starkt.


Hans Majestät Konung Konstantin II, Hellernas Konung, Prins av Danmark

Det arma grekiska folket, har genom sina lismande och oskickliga politiker, förvandlats till ett splittrat och sargat folk. För att ena detta folk krävs nu en kraft, som står över politiken, och som kan ena landet. Den enda kraft av detta slag vi känner är Monarkin.

Det grekiska parlamentet bör nu skyndsamt återupprätta Monarkin och åter sätta Konung Konstantin på den tron, som rätteligen tillhör honom. Genom Konung Konstantin, vilken sedan några år tillbaka åter tagit sitt residens i Grekland, ges folket en samlande symbol, som skänker styrka i en synnerligen bekymmersam situation.

3 kommentarer:

  1. En grekisk monarki, byggd på en maktdelningskonstitution, synes mig vara den bästa vägen framåt för Grekland. Likväl torde det likväl krävas både ekonomiska åtstramningar, en nationell valuta och ett reformerat förhållande till EU, för att landet skall kunna ta sig upp till en rimligt fungerande nivå.

    SvaraRadera
  2. En nationell valuta torde vara högst nödtvungen likväl såsom en ansvarsfull ekonomisk hushållning.

    När det gäller förhållandet till den Europeiska Unionen, vilken på diverse sätt synes ha tagit mått och anstalter, som varit för vidlyftiga icke enbart i förhållande till Grekland utan ock utifrån ett mer generellt perspektiv, torde en allomfattande reform vara önskvärd. Den högt ärade brittiske försteministern, herr Cameron, har som bekant tankar i detta ämne, tankar vilka utifrån ett första betraktande förefaller vara högst relevanta.

    SvaraRadera