torsdag 18 juni 2015

Rikets Hertigdömen


Hertigdömet Ångermanlands vapen

Förliden gårdag behagade Konungen i konselj och i kraft av sitt Regale förläna landskapet Ångermanland till Rikets nyfödde Prins, Hans Kunglig Höghet Prins Nicolas, Prins av Sverige, Hertig av Ångermanland.

Seden att, enligt nu gällande ordning, förläna Hertigdömen, bestående av landskap i Riket återupptogs av Konung Gustaf III, sedan denna från Medeltiden och Vasatiden stammande ordning legat nere. Konung Gustaf III förlänade sina bröder Hertig Karl, sedermera Konung Karl XIII, Hertigdömet Södermanland och Hertig Fredrik Adolf Hertigdömet Östergötland. Rätten att förläna Hertigdömen är icke kodifierad i Konstitutionen utan följer av Konungens Regale. Regeringsformen av 1809 innehåller förvisso en skrivning men syftet med denna är att förhindra utdelandet av livgeding och icke förläningsrätten som sådan.

Alltsedan Konung Gustaf III:s dagar har således arvsberättigade Prinsar förlänats Hertigdömen. Föregående förläning skedde 1979 då Prins Carl Philip förlänades Hertigdömet Värmland. Utöver Hertigdömena Värmland och Ångermanland finnes ock Hertigdömet Jämtland, som innehas av Konungen. Vad gäller sistnämnda Hertigdöme är det en grav missuppfattning att Konungen skulle frånträtt detta vid sitt trontillträde. Enligt Konungahusets officiella forum innehar Konungen denna titel.

Då Successionsordningen förändrades år 1980 förändrade Konungen ordningen i så måtto att ävenledes Hertiginnedömen inrättades i syfte att förläna arvsberättigade Prinsessor dessa. Idag finnes således fyra Hertiginnedömen, Hertiginnedömet Västergötland, vilket innehas av Kronprinsessan, Hertiginnedömet Östergötland, viklet innehas av Prinsessan Estelle, Hertiginnedömet Hälsingland och Gästrikland, vilket innehas av Prinsessan Madeleine, samt Hertiginnedömet Gotland, vilket innehas av Prinsssan Leonore.

Landskapet Ångermanland har icke tidigare, enligt den gällande ordningen, varit förlänat såsom Hertigdöme. De landskap som ännu icke vederfarits äran av att förlänas såsom Hertigdömen utgörs av landskapen Blekinge, Bohuslän, Lappland, Medelpad, Norrbotten och Öland. Måhända står något av dessa i tur i den lyckliga händelsen att Konungahuset välsignas med ytterligare arvsberättiga medlemmar vilket är vår innerliga förhoppning.

1 kommentar:

  1. Vi skolen icke heller förglömma de nådiga majestäternas 39:nde bröllopsdag den 19 juni, midsommarafton. Hipp hipp hurra!

    SvaraRadera