fredag 12 juni 2015

Hertiginnan av Palma de Mallorca berövad sin titelHans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien

Hans Majestät Konung Filip VI, Konung av Spanien etc. etc. etc. har behagat att återkalla, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Prinsessa av Spanien, titel Hertiginna av Palme de Mallorca. Det kungliga dekretet, nummer 470/2015, varigenom denna extraordinära regeringshandling expedieras lyder såsom följer:

"Enligt den 6:e artikeln av det kungliga dekretet 1368/1987, givet den 6:e november, avseende ordningar för den kungliga familjens och regentens titlar, bemötande och hedersbetygelser, har Vi funnit för gott att återkalla Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristinas rättighet till titeln Hertiginna av Palma de Mallorca, vilken förlänades henne genom kungligt dekret 1502/1992, av den 26:e december"

Det hela synes vara orsakat av den stora vanära vilken Prinsessan Kristinas, mot den spanska kronan svekfulle, gemål Hans Excellens Don Iñaki Urdangarin Liebaert, dragit över både sig och sin familj. Hans Excellens står anklagad för såväl grov korruption som andra vederstyggliga oegentligheter. Enligt uppgift har Excellensen och Prinsessan funnit för gott att gå i landsflykt och befinner sig nu i Schweiz.

För att försvara den spanska kronans ära och det Kungliga Husets heder synes Konung Filips beslut vara högst nödvändigt och riktigt. Beslutet visar ock på Konung Filips stora integritet. Konung Filip har all heder av detta sitt svåra beslut medan smäleken tillkommer den olycksalige Excellensen, som på alla sätt synes ha förverkat det förtroende han givits.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar