torsdag 15 oktober 2015

Hertiginnan av Värmland i välsignat tillstånd


Deras Kungliga Högheter Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland

Deras Kungliga Högheter Prins Carl Filip, Prins av Sverige, Hertig av Värmland, och Prinsessan Sofia, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Värmland, låter genom Hovet kungöra den stora glädjen att Prinsessan är i välsignat tillstånd. Nedkomsten är beräknad att äga rum under april månad nästkommande år.

Tronföljden stärks nu allt mer. När Konungen uppsteg på tronen fanns blott Hertigen av Halland i tronföljden. Denna dag finnes 6 arvsberättigade och om den Högste vill kommer detta antal att inom loppet av drygt ett halvt år utökas till 8 arvsberättigade. Vårt Konungahus är åter talrikt!

Glädjen över denna kungörelse delas högeligen av detta Forum. Vi ber nu till den Högste att allt ska gå väl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar