torsdag 22 oktober 2015

Konungen bestört


Hans Majestät Konungen

Med anledning av illdåden i Trollhättan låter Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland, uttala följande:

"Sverige är i chock. Det är med stor bestörtning och sorg som jag och min familj har mottagit beskedet om händelserna i Trollhättan. Våra tankar går till de drabbade och anhöriga, till de offer som nu vårdas under kritiska förhållanden, samt till de elever och anställda på skolan som nu behöver allt stöd.”

Det är icke svårt att högeligen och till fullo dela Konungens bestörtning och sorg över det fruktansvärda och djupt avskyvärda dåd, som denna morgon begicks av en missdådare och vettvilling i Trollhättan. Tanken går självfallet ock till de som själva eller vars nära och kära drabbats.

Länge har vårt land förskonats från vanvettiga dåd av nämnda slag. Än en gång visar sig vår stora och ofattbara naivitet. Att icke med lås och bom skydda skolor där våra barn - hela vårt lands framtid - tillbringar en stor del av dagen är oansvarigt. Oansvarighetens riddare, med den tafflige statsministern i spetsen, gömmer sig bakom mantran om hur ovanliga ifrågavarande slag av illgärningar är, ja så ovanliga att de egentligen icke inträffar. Ändock har vi idag noterat att det faktiskt inträffat, sic!

Våra grannländer har drabbats, länder i Europa har drabbats, Förenta Staterna drabbas. Utifrån detta leder varje rationell och logiskt tanke till slutsatsen att ock vårt land skulle kunna drabbat. Ändock har vi låtit skolornas dörrar står vidöppna och icke heller har vi låtit städsla någon vaktpersonal. Och detta i ett land där naiviteten inför risker och faror kostat livet på en statsminister och en utrikesminister.

Man tar sig för pannan!

2 kommentarer:

  1. Kammartjänaren23 oktober 2015 13:42

    Undertecknad delar upprördheten öfver detta nidingsdåd, men behagar icke instämma i ordvalen mot herr Statsminern. Statens huvudmannaskap öfver skolan är sedan förra seklet överförd till kommunerna och det är således äfven där äfven ansvaret för säkerhetsanstalterna skal uträfvas.

    SvaraRadera
  2. Min anmärkning rör det faktum att statsministern, som själv reste till platsen för illdåden, var bland de främsta att upprepa mantrat om illgärningarnas ovanlighet, ett mantra vilket på alla nivåer från stat till kommun tas till intäkt för att icke implementera tillräckliga skyddsanstalter.

    SvaraRadera