onsdag 20 januari 2016

Det sorgesamma spektaklet fortsätter

Så fortsätter då det sorgesamma spektakel, där socialistiska politruker synes tävla om vem, som förmår att väcka störst åtlöje. Det, som för varje sansad betraktare var uppenbart, att den socialistiska fackföreningens ordförande, politruken och socialisten Nordström, icke skulle kunna kvarstanna på sin av smutsiga och nedsolkade post har nu blivit sanning. I maj månad (Sic! icke nu som varit det rimliga) nedstiger politruken och socialisten Nordström, under största skam, från det ämbete hon icke på minsta sätt är värd att inneha. Dock kommer ingen nöd att drabba i det att nämnda fackförening förser nämnde befattningshavare med ett saftig avgångsvederlag, någon påföljd är således icke aktuell.

I sin ofattbart stora dumhet trodde sig politruken och socialisten Nordström genom ett bondeoffer kunna kvarstanna i sin befattning. Men ack vad merbenämnda politruk och socialist bedrog sig. Fackföreningens medlemmar bespottade henne öppet och uppsade sina medlemskap.

Samtidigt framhärdar statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, i att kvarstanna på sin post under den tid statsrådet är föremål för åklagares utredning angående mutor och bestickning.

Då statsministern, vilken i situationer som dessa alltid visat prov på ryggradslöst beteende, ser i sin inskränkta tafflighet icke det nödvändiga i att avlägsna statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, från utrikesministerposten, en av rkets främsta ämbeten. Nu återstår blott och bart för Riksdagen att hjälpa den tafflige statsministern på traven och att medelst misstroendevotum avsätta det under åklagares utredning varande statsrådet.

Bevare oss för dessa socialister!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar