måndag 18 januari 2016

Om socialisters obefintliga kunskap om grundläggande affärsjuridik

I spåren av det sorgesamma spektakel, som utspelas inför öppen ridå och där Kommunalarbetareförbundet - vilket enligt sina stadgar verkar för en samhällsutveckling på socialistisk grundval - slösat bort medlemmarnas penningar, avslöjas nu alltmer häpnadsväckande information.

Det visar sig att det meromtalade hyresavtal, som statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, tecknat icke äger laga kraft. Förhållandet är det att de klåpare, och från ett affärsjuridiskt perspektiv rena dumbommar, hos den socialistiska fackföreningen Kommunalarbetareförbundet, i sin stora och totala okunnighet och inkompetens, icke ens förmått att upprätta ett synnerligen trivialt hyresavtal.

Lika häpnadsväckande är det att statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, skrivit på detta bristfälliga avtal. Bristerna i avtalet är så uppenbara att de torde vara uppenbara nästintill för ett barn i koltåldern. Vi må hoppas att det hela beror på att statsrådet, i nonchalans och aningslöshet, icke genomläst avtalet. För icke kan väl statsrådets dumhet vara så stor att avtalets gigantiska anomalier lämnats utan åtgärd och aktion efter genomläsning?

Den kommentar, som statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, ger, tyder på att det är frågan om nonchalans. Statsrådet låter nämligen uttala:

"Det verkar vara absolut ingen ordning och reda i deras avtal. Vad jag förstår så är det ett avtal som alla som hyr tillfälligt har. Och då har ju Kommunal ett stort problem."

Med detta erkänner statsrådet Wallström, ökänd för sin stora och totala inkompetens och oduglighet på diplomatins område, att hon, i sin ofattbart stora inskränkthet och oförlåtliga nonchalans, vare sig genomläst eller förstått nämnda avtals innebörd. Man tar sig för pannan för denna statsrådets dumhet.

Vi må innerligt hoppas att statsrådet icke tillämpar samma nonchalans när undertecknande av traktater och avtal med främmande makt sker.

Det hela avslöjar ock än en gång att socialistiska organisationer, som fackföreningen Kommunalarbetareförbundet, är skvatt odugliga att driva någon som helst affärsverksamhet såväl när det gäller företagsekonomi som affärsjuridik.

Bevare oss för dessa socialister! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar