torsdag 14 januari 2016

Utrikesministerns totala och fullständiga oduglighet

Att statsrådet Wallström är den odugligaste och mest inkompetenta utrikesminister riket någonsin ägt är icke någon nyhet, det visste vi redan. Att statsrådets infernaliska dumhet var så stor att hon, efter att flerfaldiga gånger under förlidet år total brustit i diplomatisk kompetens och fingerfärdighet, fortsätter i sin, ur ett diplomatiskt och utrikespolitisk perspektiv, vansinniga framfart kunde vi icke ens föreställa oss i vår vildaste fantasi.

Ingenting har detta oduglighetens statsråd lärt. Att diplomati har till syfte att bilägga tvister genom att skapa förutsättningar för konstruktiv dialog synes hon icke, i sin stora inskränkthet, förstått. Istället fortsätter detta den diplomatiska dumhetens främsta statsråd att förtala och spy galla över den hedervärda staten Israel och dess rätt och skyldighet att försvara sina medborgare från terroristers och vettvillingars dödlig våld.

Det är i detta perspektiv alls icke svårt att vare sig förstå eller instämma i den hedervärde israeliske biträdande utrikesministern, herr Hotovely, vilken beskriver det odugliga statsrådet Wallströms gärning såsom en "dålig kombination av dåraktighet och diplomatisk dumhet". Väl talat herr Hotovely!

Det är nu hög tid att statsministern agerar och entledigar statsrådets Wallström från det ämbete hon genom sin gärning drar ned i smuts och största skam.

Leve staten Israels och dess självklara rätt och plikt att försvara sina medborgare!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar