torsdag 19 november 2009

Grundlagsförslaget: Kapitel 1 - Statskickets grunder

§1 Sveriges rike är ett Konungarike där tronen går i arv enligt vad som säges i Succesionsnordningen.

Konungen är rikets överhuvud och högste beskyddare.

Det som sägs om Konung i denna regeringsform gäller också Drottning.

§2 Riksdagen är folkets främsta företrädare.

§3 Konungen styr riket under lagarna och utövar därigenom riksstyret.

§4 Konungen stiftar och stadfäster lagar efter det att Riksdagens samtycke inhämtats. Konungen må icke stifta och stadfästa lag utan Riksdagens samtycke.

§5 Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta utövas av Riksdagen allena.

§6 Rikets grundlagar är Regeringsformen, Successionsordningen och Tryckfrihetsförordningen.

§7 Utövandet av riksstyret skall grundas på den rena evangeliska läran, sådan som den i den oförändrade Augsburgiska bekännelsen samt Uppsala mötes beslut av år 1593 antagen och förklarad är.

§8 Kyrkan upprätthåller den rena evangeliska läran.

§9 Utövandet av riksstyret skall ske utifrån respekt inför alla människors unika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

§10 För rättskipningen finns domstolar.

§11 Grunden för rättskipningen är allas likhet inför lagen.

3 kommentarer:

 1. Jag gillar bloggen och kan ställa mig bakom vad som skrivs här. Men rätta till stavfelet i rubriken! Fäderneslandet heter det! Gud bevare konungen och Fäderneslandet... Tappade ett R på vägen tydligen.

  SvaraRadera
 2. När vi nu är inne på felstavningar så heter det "värderelativism" och inte "värderelativsm" (det saknas ett I).

  Menar ni verkligen på största allvar, enligt §6, att vi ska skrota yttrandefrihetsgrundlagen?

  SvaraRadera
 3. Herr Andersson,
  Jag undanber mig näsvisa petimäteranmärkningar. Denna typ av kommentar säger mer om herr Anderssons oförskämdhet och bristande bildning än det faktum att var och en kan "slinta" på tangentbordet varvid en felaktighet uppstår. Jag tror nog att detta även någon gång drabbat den näsvise herr Andersson. Vet hut och sluta därför med sådant infantilt pladder.

  SvaraRadera