onsdag 26 maj 2010

Herr Westlings kommande titel

Herr Westling

Statstelevisionens nyhetsprogram Rapport låter meddela att Hans Majestät Konungen överväger vilken titel Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessans tillkomande gemål, Herr Westling, skall tilldelas. Klart är att Herr Westling kommer att upphöjas till Prins och Hertig av Västergötland.

Här må nämnas att nyhetsprogrammet gör en i sammanhanget fullständigt irrelevant jämförelse då man drar in Hans Majestäts systrar, Prinsessan Margareta, Fru Ambler, Prinessan Desirée, Friherrinna Silfverschiöld samt Prinsessan Christina, Fru Magnusson, i resonemanget. Hans Majestäts systrar ingick äktenskap under den tidigare Succesionsordningen då icke kvinnor hade tillträde till tronföljden. I dessa fall tilldelade Hans Majestät Konung Gustav VI Adolf, med Guds nåde Sveriges, Götes och Vendes Konung, nämnda systrar titeln Prinsessa med tillägg av det borgerliga namnet. Dock kom icke systrarna att efter giftermålen ingå i det Kungliga Huset.

Systrarnas äktenskap som sådana bör betraktas såsom morganatiska till skillnad från Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgittas äktenskap med Hans Höghet Prins Johann Georg, Prins av Hohenzollern som är att betrakta som ett dynastiskt äktenskap. Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Birgitta, Sveriges Prinsessa, Prinsessa av Hohenzollern, ingår alltjämt i det Kungliga Huset.

I detta sammanhang må ock nämnas att Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Lilian, Prinsessa av Sverige, Hertiginna av Halland, ingår i det Kungliga Huset då Hennes Kunglig Höghets äktenskap med framlidne Hertigen av Halland, är att betrakta som dynastiskt. I enlighet med då gällande Successionsordning gav Konungen sitt samtycke samtidigt som Hennes Kunglig Höghet icke var att betrakta som enskild svensk mans dotter.

Med nu gällande Succesionsordning är alla kungliga äktenskap, vilka Konungen och Regeringen ger sitt samtycke till, att betrakta som dynastiska och således är avkommorna från dessa äktenskap arvsberättigade till rikets tron.

Det Hans Majestät nu har att avgöra är vilken praxis rörande titlar som skall tilldelas gemåler till arvsberättigade medlemmar av det Kungliga Huset. Med utgångspunkt från vad som Hans Majestät lät meddela i samband med Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland numera brutna förlovning och med det som så långt meddelats kring Herr Westling, kan följande konstateras:

  1. Gemål till tronföljaren ges titeln Prins respektive Prinsessa

  2. Gemål till arvsberättigade barn till regerande Konung ges titeln Hertig respektive Hertiginna

Det frågan nu synes gälla är om Herr Westling efter upphöjandet kommer att ges rangen Kunglig Höghet, innebärande full tillhörighet det Kungliga Huset, eller icke.

Måhända är det så att Hans Majestät när det gäller arvsberättigade personer, d.v.s. alla ättlingar i rakt nedstigande led efter Konungen, avser att alltid tilldela dessa titeln Prins respektive Prinsessa samt rangen Kunglig Höghet för att så markera dessas arvsrätt till rikets tron.

Troligt är också att avkomlingar till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan och Herr Westling kommer att tilldelas Hertig respektive Hertiginnetitel. Huruvida nämnda titlar också kommer att tilldelas avkomlingar till Hertigen av Värmland och Hertiginnan av Gästrikland och Hälsningland återstår att se.

1 kommentar: