lördag 29 maj 2010

Konungen deltar i övning med Hemvärnet

Hans Majestät Konungen i fältuniform

Hans Majestät Konungen har idag deltagit i övningar med Hemvärnet i huvudstadens centrala delar. Det är glädjande att Hans Majestät på detta sätt visar sitt intresse för Fädeneslandets försvar.

Ledningen och ansvaret för Fädeneslandets försvar är en uppgift som av urgammal hävd åligger Konungen. Riksdag och Regering bör därför skyndsamt vidtaga de åtgärder som krävs för att denna urgamla ordning återställs.

Gud bevare Konungen och Fädeneslandet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar