söndag 30 maj 2010

Lyckönskningar

Vi be i underdånighet att få framföra våra varma lyckönskningar på lysningsdagen till Hennes Kunglig Höghet Kronprinsessan Victoria, Sveriges Kronprinsessa, Hertiginna av Västergötland med tillkommande gemål Herr Westling.


Riksdagens Talman Herr Westerberg och Statsminister Herr Reinfelt framför lyckönskningar till Kronprinsessparet.

I samband med lysningen låter också Hans Majestät Konungen genom Hovet meddela att Herr Westling efter äktenskapets ingående kommer att upphöjas i fullvärdigt fursterligt stånd och rang samt att ingå i det Kungliga Huset. Herr Westlings titel kommer efter upphöjandet att vara:

Hans Kunglig Höghet Prins Daniel, Prins av Sverige, Hertig av Västergötland

Det synes här som Hans Majestät fattat ett väl genomtänkt och klokt beslut.

Gud bevare Kronprinsessparet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar