måndag 17 juni 2013

Lantgreve Moritz av Hessen hädangången

Det tyska Furstehuset Hessens överhuvud Hans Kunglig Höghet Lantgreve Moritz, Lantgreve av Hessen har gått hädan den 23 maj innevarande år. Huset Hessen, eller Huset Brabant, tillhör Tysklands äldsta och förnämsta Furstehus. Huset har varit uppdelat i ett antal linjer, Lantgreve Moritz tillhörde en yngre gren av huset Hessen-Kassel, vilken år 1875 övertog huvudmannaskapet för denna gren, även kallad Kurlinjen i det att man upphöjdes till Kurfustar år 1803. hus år 1875.

Lantgreve Moritz adopterats ock av det sista överhuvudet för den storherterliga grenen Hessen-Dramstadt, Hans Kunglig Höghet Prins Ludvig, Prins av Hessen-Dramstadt, varigenom Lantgreven år 1968 blev överhuvud för denna gren. Då Lantgreve Mortiz fader avled år 1980 förenades så åter huset Hessen, som varit delat sedan år 1567, under ett överhuvud.Hans Kunglig Höghet Lantgreve Mortiz, Lantgreve av Hessen, Överhuvud av Huset Hessen.

Biografi

Lantgreven var det förstfödde barnet till Hans Kunglig Höghet Lantgreve Filip, Lantgreve av Hessen och hans gemål, Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Mafalda, Prinsessa av Hessen, Prinsessa av Savojen. I nämnda äktensp föddes ytterligare tre barn Hans Höghet Prins Henrik, Prins av Hessen samt Hennes Höghet Prinsessan Elisabeth, Prinsessa av Hessen, (f. 1940).

Lantgrevens fader, Lantgreve Filip kom under det tidiga 1930-talet att förledas av de mörka krafter som då tillförskansade sig makten i Tyskland. Lantgreve Filip blev 1930 guvernör i Hessen-Nassau och senare ock i Hessen-Kassel. Lantgreve Filip kom dock såsmåningom till insikt om de mörka krafternas natur vilket ledde till en brytning med den vederstyggliga nationalsocialistiska regimen. Tyrannen Hitler såg icke heller med blida ögon på det faktum att Lantgreve Filips svärfader, Hans Majestät Konung Viktor Emanuel III, Konung av Italien, i juli år 1943 lät arrestera diktaorn Mussolini. Lantgreve Filip arresterades i september 1943 och tillbringade resten av kriget i koncentrationslägren Flossenburg och Dachau. 

Ävenledes Lantgrevens moder, Prinsessan Mafalda, kom år 1944 att arresteras och fördes härefter till koncentrationslägret Buchewald där hon omkom i sviterna efter det hon ådrog vid ett bombanfall mot nämnda lägers ammunitionsfabrik.

Huset Hessen drabbades således svåra förluster under andra världskriget. Det föll härefter på Lantgrevens och hans faders lott att återställa och vidmakthålla Husets Hessens tillgångar. I denna strävan, kom Lantgreven, som år 1980 blev Huset Hessens överhuvud, att bli mycket framgångsrik. Genom ett målmedvetet arbete kunde stora delar av det historiska arvet läggas in i den Hessiska Husstiftelsen, vilken idag inrymmer såväl sköna och värdefulla konstsamlingar som ett flertal slott och herresäten. För sin gärning såsom befrämjare av konst erhöll Lantgreve Mortiz år 1999 Förbundslandet Hessens högsta utmärkelse, Georg-August-Zinn medaljen.

Lantgreven ingick år 1964 äktenskap med Hennes Höget Prinsessan Tatiana, Prinsessa av Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Prinsessan är bror till Hans Höghet Prins Rickard av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, vars gemål är Hennes Kungflig Höghet Prinsessan Benedikte, Prinsessa av Sayn-Wittgenstein-Berleburg, Prinsessa av Danmark. Lantgreveparet kom under äktenskapet att välsignas med fyra barn, Hennes Höghet Prinsessan Mafalda, Prinsessa av Hessen,  (f. 1965), Hans Kunglig Höghet Lantgreve Donatus, Lantgreve av Hessen, (f. 1966),  Hennes Höghet Prinsessan Elena, Prinsessa av Hessen, (f. 1967), samt Hans Höghet Prins Filip, Prins av Hessen, (f. 1970). Äktenskapet upplöster år 1974, dock kom vänskapen med gemålen att bestå.

Lantgreven, en person som var i besittning av en aktningsvärd bildning och ett skarpt intellekt, var ock en person med fasta åsikter och ryggade icke för att stå upp för sin sak. Visst är att han kommer att saknas av många.

Deras Kungliga Högheter Lantgreve Donauts av Hessen och Hennes Kunglig Höghet Floria, Lantgrevinna av Hessen, Grevinna Faber-Castell.


Lantgreven efterträds såsom överhuvud för Huset Hessen av sin son Hans Kunglig Höghet Lantgreve Donatus, Lantgreve av Hessen. Vid återupprättandet av Monarkin i Tyskland torde det tvivelsutan vara så att Lantgreve Donatus blir landsfurste i Förbundslandet (Bundesland) Hessen, vilket härvid torde bli ett Storhertigdöme.

Anfäder

Följer vi Lantgrevens anfäder fyra generationer bakåt finne vi icke mindre än åtta Monarker. Detta förhållande gör att Lantgreven i allra högsta grad var nära knuten till den europeiska historien. De åtta Monarkerna var:


Lantgrevens farfader Hans Kunglig Höghet Lantgreve Fredrik Karl, Lantgreve av Hessen, vald Konung av Finland.

Lantgrevens farfader var Hans Kunglig Höghet Lantgreve Fredrik Karl, Lantgreve av Hessen och vald Konung av Finland mellan den 9 oktober och den 14 decmber 1918. Då Lantgreve Fredrik Karl avsade sig sina finska rätttigheter och icke heller i egentlig mening uppsteg på tronen torde Huset Hessen icke ha företräde vid återupprättandet av Monarkin i Finland. Vid återupprättande av Monarkin i Finland torde ett mer näraliggande alternativ vara en personalunion med Sverige.


Lantgrevens morfader, Hans Majestät Konung Viktor Emanuel III, Konung av Italien.

Lantgrevens morfader var Hans Majestät Konung Viktor Emanuel III, Konung av Italien. Härigenom var Lantgreven kusin med en av de två italienska tronspretendenterna Hans Kunglig Höghet Prins Viktor Emanuel, Prins av Neapel, Hertig av Savojen.

Lantgrevens farmoders fader var Hans Majestät Kejsar Fredrik I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen. Genom detta förhållande var lantgreven syssling med husets Hohenzollerns tidigare överhuvud Hans Kejeserliga och Kungliga Höghet Prins Louis Ferdinand, Prins av Preussen.

Lantgrevens morfaders fader var Hans Majestät Konung Umberto I, Konung av Italien.

Lantgrevens mormoders fader var Hans Majestät Konung Niklas I, Konung av Montenegro.

Lantgrevens farmoders farfader var Hans Majestät Kejsar Vilhelm I, Tysk Kejsare, Konung av Preussen.

Lantgrevens farmoderes mormoder var Hennes Majestät Drottning Victorria, Drottning av Förenade Konungariket, Kejsarinna av Indien. Detta gör att Lantgreven var brylling med Hennes Majestät Drottning Elisabeth, Drottning av Förenade Konungariket och Nordirland. Vidare innebär denna relation att Lantgreven ävenledes, på två linjer, var brylling med vår högaktade Konung, Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges Konung, Hertig av Jämtland.

Lantgrevens morfaders farfader var Hans Majestär Konung Viktor Emanuel II av Italien.

Begravningen

Lantgreven begravdes i Kronberg im Taunus den 3 juni under närvaro av överhuvudena för ett stort antal Furstehus samt en mångfald av andra medlemmar av dessa hus.


Hans Majestät Konung Simeon, Bulgarernas Konung, Hennes Majestät Drottning Sofia, Drottning av Spanien, samt Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung, vid Lantgrevens begravning.


Hans Kunglig Höghet Hertig Carl, Hertig av Würtemberg, Hans Kunglig Höghet Prins Viktor Emanuel, Prins av Neapel, Hertig av Savojen, samt Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins av Sachsen-Weimar-Eisenach, vid Lantgrevens begravning.


Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bayern, vid Lantgrevens begravning
 
Tyska Furstehus
Bland de överhuvudena från de främsta tyska Furstehusen må nämnas:
 • Överhuvudet för Preussens Konungahus, Hans Kejserlig och Kunglig Höghet Prins Georg Fredrik, Prins av Preussen
 • Överhuvudet för Sachsens Kounungahus, Hans Kunglig Höghet Markgreve Alexander, Markgreve av Meissen
 • Överhuvudet för Bayerns Konungahus, Hans Kunglig Höghet Hertig Frans, Hertig av Bayern
 • Överhuvudet för Würtembergs Konungahus, Hans Kunglig Höghet Hertig Carl, Hertig av Würtemberg
 • Arvtagaren till Hannovers Konungahus och tillika Braunschweigs Hertighus, Hans Kunglig Höghet Arvprins Ernst August, Prins av Hannover, Prins av Storbrittanien och Irland
 • Överhuvudet för Badens Storhertighus, Hans Kunglig Höghet Markgreve Maximilian, Markgreve av Markgreve av Baden
 • Överhuvudet för Sachens Storhertighus, Hans Kunglig Höghet Prins Mikael, Prins av Sachsen-Weimar-Eisenach
 • Överhuvudet för Sachsen-Coburg och Gothas Hertighus, Hans Höghet Prins Andreas, Prins av Sachsen-Coburg och Gotha
 • Överhuvudet för Lippes Furstehus, Hans Höghet Furst Armin, Furste av Lippe
 • Överhuvudet för Waldeck och Pyrmonts Furstehus, Hans Höghet Furst Wittekind, Furste av Waldeck Pyrmont
 • Överhuvudet för Schaumburg-Lippes Furstehus, Hans Höghet Furst Alexander, Furste av Scahumburg-Lippe
Andra Furstehus
Bland de närvarande från de främsta tyska Furstehusen märktes:
 • Hans Majestät Konung Simeon, Bulgarernas Konung
 • Hans Majestät Konung Konstantin, Hellernas Konung
 • Hennes Majestät Drottning Sofia, Drottning av Spanien
 • Hans Kunglig Höghet Prins Viktor Emanuel, Prins av Neapel, Hertig av Savojen
 • Hans Kunglig Höghet Prins Konstantin, Prins av Nedeländerna, Prins av Oranien-Nassau, Junker av Amsberg
 • Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Sarvath, Prinsessa av Jordanien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar