onsdag 12 juni 2013

Sveriges Radios opartiskhet

Var och en som tagit del av detta Forum vet att dess inställning till det populistiska och utopiska, av rasistiska undertoner befläckade, nationalistpartiet Sverigedemokraterna är synnerligen kritiskt. Icke förty må ändå framföras en oro inför det beslut som idag fattats av Granskningsnämnden rörande ett inslag i radiokanalen P4, som är en av Sveriges Radios kanaler. I inslaget användes det värderande ordet "främlingsfientlig" om nämnda parti.

Även om detta Forum icke i sakfrågan motsätter sig epitetet "främlingsfientlig" är frågan av en principiell natur. Sveriges Radio, som är en del av det som ofta benämnes "public service", verkar under den av Riksdagen stipulerade förutsättningen att vara opartisk. Således måste nämnda media avhålla sig från värderande omdömen. Görs ett endaste undantag kan dammluckorna öppnas varigenom en ström av partiskhet, om än det ena och än det andra, kan komma att genomsyra de program som produceras, vilket kommer att leda till ett ifrågasättande av den ordning som nu gäller.

Opartiskheten är hela grunden för att Sveriges Radio skall ha ett existensberättigande. Förloras detta grundläggande existensberättigande äventyras ock utsändandet av så kallade "smala program", vilka aldrig produceras inom ramen för det kommersiella medieutbudet. Följden blir ett fattigare medieutbud.

3 kommentarer:

 1. Där försvann Granskningsnämndens trovärdighet i samma veva.

  Det blir intressant att se om det även är fritt fram att i olika inslag hävda att något parti är företagsfientligt, arbetarfientligt, bidragspopulistiskt, miljöfundamentalistiskt, tokliberalt etc.

  Det man kan reflektera över nu är att det som tydligen anses extremt i Sverige kan anses vara helt normalt i andra länder och vice versa.

  SvaraRadera
 2. Dagens rapportering rörande konungens renovering av slottet Stenhammar uppvisar återigen journalistkåren bristande saklighet.

  Att inte redovisa fullständig bild och vilka avtal som ingåtts, liksom att ansvaret ligger hos Statens fastighetsverk som utbetalat pengarna om ett fel hade begåtts, förbigås helt. Rapporteringen var endast till för skada statschefen. Föreslår anmälan till granskningsnämnden,

  SvaraRadera
 3. Det är uppenbart att illasinnade republikaner, i dessa dagar där Monarkins folkliga förankring så tydligt manifesteras, icke skyr några medel i sitt smutsiga värv. Lögner och förtal synes vara de enda verktyg som de oförskämda republikanerna förmår att nyttja.

  Den förtalsbok som för något år sedan publicerades för att skada Konungen visade sig icke tåla ens en rudimentär kritisk granskning utan föll platt till marken. Nu griper dessa illasinnade republikaner ett nytt halmstrå men de kommer ävenledes denna gång att falla ner i lögnens avgrund.

  Beklämmande!

  SvaraRadera