måndag 3 juni 2013

Skandaljournalismens dumhet

Tidigare har såväl vår högaktade Konung som vår likaledes högaktade Drottning varit utsatta för lumpna skandaljournalisters dumhet i det att de anklagats för sådant som inträffat före deras födelse och som de icke har haft det ringaste att beställa med. Denna gång är det ordföranden i socialdemokratiska arbetarepartiet, herr Löfven, som drabbas av sensationslystna murvlars ohederliga dumhet.

I en bok författad av journalisterna Hennel och Olsson, benämnd "Humlan som flyger" görs stor ska av att herr Lövdéns morfader, vilken herr Löfven aldrig personligen träffat, synes ha haft nationalsocialistiska sympatier. Denna uppgift har måhända ett personligt släkthistoriskt intresse för herr Löfven men den saknar allt allmänintresse.

Med fog måste frågan ställas när journalister skall börja ägna sin möda åt väsentligheter istället för att, i tid som otid, ständigt söka efter skandal och sensation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar