torsdag 25 februari 2016

Den instundande 30-årsdagen efter Statsministermordet

Inför den instundande 30-årsdagen efter det tragiska mordet på statsminister Palme fylls åter media av mer eller mindre övervägd information om nämnda illgärning. Någon ny substantiell information synes dock icke ligga för handen utan det förefaller, såsom skett alltsedan Högsta Domstolen vägrade resning mot den för mordet misstänkte, dömde och i sinom tid friade herr Pettersson, mest vara frågan om ältande av gammal skåpmat.

Det sorgesamma i detta fall är att utredningen fördärvades i begynnelsen. Med den dåvarande regeringens goda minne tilläts socialdemokratiska politruker och icke professionella mordutredare att leda utredningen. Den vanskötsel av utredningen, som de socialdemokratiska politrukerna ägnade sig åt torde vara en av huvudanledningarna till att vi, högst sannolikt, aldrig kommer att få någon klarhet i de faktiska omständigheterna. Istället kommer konspirationsteorierna, vilka torde vara mångdubbelt fler än utredarna, att fortsätta frodas.

Klart är dock att det närmaste merbenämnda brott varit en lösning är åtalet mot den av tingsrätten fällde och sedan flertalet år avlidne herr Pettersson. Huvudorsaken till frikännandet i Hovrätten är det höginkompetenta och amatörmässiga sätt på vilket vittneskonfrontationen avseende nämnde herr Pettersson genomfördes. Kronvittnet, fru Palme född friherrinna Beck-Friis, informerades före det att konfrontationen av de höginkompetenta amatörerna, som förestod densamma, att den misstänkte var en missbrukare. På nämnda sätt ruinerades allt bevisvärde, som kunde ha funnits i konfrontationen.

Det hela visar vad som sker när principen av myndigheters obundenhet från den regeringsmakten åsidosätts. Måhända var det icke frågan om explicit ministerstyre från den dåvarande regeringen men att implicita påtryckningar skedde torde vara ställt utom allt tvivel. Detta länder dåvarande regering till föga heder. Ytterst vilar ansvaret på dåvarande statsministern den vänstersocialistiske herr Carlsson.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar