onsdag 17 februari 2016

Socialismens oduglighet

Åter når oss nyheter om socialismens stora oduglighet exemplifierad av den ruin, som det odugliga socialistiska patrasket i Venezuela är i full färd med att skapa. Presidenten, den oduglige socialisten Maduro, har i sin ofattbart stora dumhet - vilken gränsar till ren idioti - för att förhindra den folkvilja, som visades vid höstens parlamentsval och där socialismen välförtjänt kördes på porten, låtit proklamera "ekonomiskt undantagstillstånd". Allt i syfte att förhindra folkviljan och söka upprätthålla den fullständigt omöjliga socialistiska visionen. En vision, som alltid misslyckats vilket historien talat om för oss gång på gång.

Följden blir, såsom den blivit i alla socialistiska implementationer, varubrist samt en oförmåga att upprätthålla de mest basala samhällsfunktioner. Sjukvård, med något mått av kvalitet, kan numera enbart ges vid militärsjukhusen, där enbart det socialistiska patraskets toppar och den militär, som stödjer nämnd patrask, ges inträde. Likheten, i detta avseende, med de misslyckade realsocialistiska implementationerna i tyranniet Sovjetunionen och dess lydstater är slående.

Redaktör Ivanov ger i Svenska Dagbladet följande sammanfattning av situationen:

"“Det är bara möjligt med socialism”. Budskapet pryder offentliga byggnader över hela Venezuela. Men i takt med att färgen lossnar från väggarna har den forna propagandan kommit att blir en grym påminnelse för folket att den politik som urholkar grundläggande fri- och rättigheter – som äganderätt och yttrandefrihet – aldrig någonsin kommer att föra något gott med sig."

Detta är något varje förespråkare av socialism nogsamt bör reflektera över. Med det facit, som historien givit oss, där det framgår att socialismen är platt oduglig är det en gåta att någon alltfort framhärdar i dess förespråkande. Socialismen strider i grunden mot den mänskliga naturen och kan därför blott och bart leda till skada vilket tydligt visas oss gång på gång och nu senast i exemplet Venezuela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar