tisdag 21 februari 2017

Sorgesamma kravaller

Från stadsdelen Rinkeby i vår vackra huvudstad nås vi av beklämmande och sorgesamma informationer om kravaller under vilka ordningsmakten nödsakats att ta till vapen för att freda sig mot det pack och patrask - ja det är inget annat - som på alla upptänkliga sätt förstör och fördärvar och då icke minst för den stora majoritet av hedervärda innebyggare i nämnda stadsdel.

För undvikande av missförstånd skall här slås fast att den stora majoriteten av innebyggare i Rinkeby och andra orter, som domineras av invandrare, är ärliga, hedervärda och icke sällan goda gudfruktiga människor, som förtjänar all respekt. Dock finns här ock en förmodligen till antalet ganska liten destruktiv och fördärvande minoritet. Mot denna minoritet, som icke är beredda att följa rikets lagar och att bidra till den allmänna ordningen, kan ingen pardon visas.

Rättsstatens främsta ansvar är att skydda sina innebyggare och deras egendom. I Rinkeby och på andra orter har detta misslyckats å det grövsta vilket är fullständigt oacceptabelt. Från vår med största tafflighet förenade Regering synes icke värst mycket stöd vara att hämta. Statsrådet Ygeman, Ynkeman vore ett mer passande namn, gråter krokodiltårar men vägrar halsstarrigt att förstärka ordningsmaktens resurser. Hur illa ställd situationen är framgår av att det i riket går 208 poliser på 100 000 innebyggare. Motsvarande siffra för hela den Europeiska Unionen är 341.

Hade den taffliga Regeringen haft något råg i ryggen, borde man tills dess att ordningsmaktens polisiära resurser förstärkts - vilket dessvärre ta tid - överväga att inkalla Försvarsmakten att patrullera de mest utsatta orterna för att skydda alla dess ärliga, hedervärda och gudfruktiga innebyggare. Det hela vore en synnerligen lämplig uppgift för Hemvärnet - De Nationella Skyddstyrkorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar