söndag 19 februari 2017

Sveket mot det Spanska Konungahuset

Så har då laga dom fallet emot gemålen till Hennes Kunglig Höghet Prinsessan Kristina, Prinsessa av Spanien, den svekfulle herr Urdangrin, vilken icke enbart dragit skam över sig själv och sin familj utan som ock smutsat såväl det hedervärda Spanska Konungahuset som hela Konungariket Spanien. Herr Urdangrin, vilken ägnat sig åt synnerligen tveksamma ekonomiska affärer och transaktioner har nu befunnits skyldig till bland annat korruptionsbrott för vilken nämnde brottsling kommer att avstraffas med 6 år och 3 månaders fängelse samt ett icke försumbart bötesstraff. Straffet synes synnerligen välförtjänt.

Prinsessan Kristina, vilken ock stod under åtal, frikändes från alla anklagelser.

Ingen skugga skall i detta falla över vare sig Konung Johan Karl eller Konung Filip. Dessa har från det att anklagelserna blev kända agerat på ett föredömligt sätt. Redan i sitt jultal år 2011, strax efter det att anklagelserna blivit kända, förklarade Konung Johan Karl att rättvisan är lika för alla. Det spanska hovet deklarerade vid samma tidpunkt att herr Urdangrin icke vidare på något sätt skulle deltaga i fullgörandet av några som helst av det hedervärda Spanska Konungahusets plikter. Vidare lät Konung Filip den 12 juni 2015 fråntaga prinsessan och hennes  - svekfulle och nu genom laga dom fällde - gemål titeln Hertiginna respektive Hertig av Palma de Mallorca.

Själv fann prinsessan redan år 2013 det för gott att lämna Spanien och slå ned sina bopålar i Schweiz medan gemålen kvarstannade i Spanien.

Den som genom giftermål,  i fallet det ges samma status som dynastiskt, upptages i ett Furstehus måste förstå det stora ansvar och den ovillkorliga lydnad mot såväl Furstehus som det rike över vilket huset regerar upptagandet kräver. Är icke båda kontrahenter beredda att uppfylla detta må man antingen avstå ifrån giftermålet eller också bör den furstlige kontrahenten avsäga sig såväl rätt till tronen som kungliga titlar för att därpå ingå ett morganatiskt äktenskap.

1 kommentar:

  1. Ja, det är synnerligen viktiga konstateranden som här görs. Den som upptages genom giftermål i ett konungahus får stora plikter lagda på sina axlar, vilka bör vara kända i förväg och ständigt inpräntas.

    SvaraRadera