torsdag 16 februari 2017

Utrikesministerns diplomatiska inkompetens

I den nyss avgivna utrikesdeklarationen låter statsrådet Wallström, tillika chef för Utrikesdepartementet, tillkännagiva följande:

"I år har det gått 50 år sedan Palestina ockuperades. Sverige fortsätter verka för en lösning i Israel-Palestinakonflikten och tillsätter ett särskilt sändebud."

Vad detta skall tjäna till är synnerligen svårt att förstå i det att Regeringen i allmänhet och statsrådet Wallström i synnerhet genom sitt vansinniga och folkrättsvidriga agerande genom erkännandet av Palestina, såsom stat, målat in sig i ett hörn där Israel - högst förståeligt - betackar sig för något bistånd i fredsprocessen från vårt land. För detta har vi att tacka det - inom diplomatins område - totalt oskickliga, för att icke säga helt inkompetenta, statsrådet Wallström.

Statsrådet Wallström har i sin diplomatiska oduglighet av någon outgrundlig anledning fått för sig att diplomati är att bränna alla broar till en part, i detta fall den hedervärda staten Israel, och att på alla upptänkliga sätt favorisera den andra parten, i detta fall den högkorrupta så kallade Palestinska Myndigheten vilken icke äger egentlig kontroll över något territorium och därigenom är diskvalificerad såsom statsbildning.

Det är väl känt att den hedervärda staten Israel icke vill ha det ringaste med statsrådet Wallström att beställa. Det -från ett diplomatiskt perspektiv - platt odugliga statsrådet är i praktiken persona non grata i Israel och torde där icke kunna se fram emot att möta ens få möta den mest underordnade israeliske statstjänsteman. Ett uttryck för den hedervärda staten Israels inställning och berättigade avoghet visavi nämnda inkompetenta statsråd är ett uttalande från det israeliska utrikesministeriet där det säges:

"Med tanke på den svenska regeringens extraordinära framgångar för att skapa fred världen över, är vi djupt tacksamma över beslutet att äntligen göra slut på den här regionens sjukdomar. Varför kunde det inte kommit tidigare?"

Må den dag vara nära då statsrådet Wallström inlämnar sin ansökan om entledigande. Statsrådet Wallström torde vara den mest olämpliga och odugliga utrikesminister Riket någonsin ägt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar