torsdag 26 januari 2017

Diplomatins förfall

Nu går i sanning skam på torra land, på något annat sätt kan icke det faktum beskrivas att Regeringen haft en stora och ofattbara dumheten att utse den avdankade politruken, herr Juholt, till ambassadör på Island. Herr Juholt har förvisso varit ledamot i Riksdagen under 22 år men har i denna gärning knappast utmärkt sig nämnvärt utan var här en högst medioker ledamot.

Utmärkte sig gjorde dock nämnde politruk när en serie av omständigheter ledde till den - för det socialdemokratiska arbetarpartiet - stora olyckan att ifrågavarande politruk upphöjdes till partiordförande. För denna uppgift visade sig herr Juholt icke enbart vara oskicklig utan - för att uttrycka det klart - platt oduglig. Efter blott 10 månader hade partiet fått nog och herr Juholt fick, efter att ha löpt ett långt och smädeligt gatlopp, silkessnöret.

Ingenting i herr Juholts gärning motiverar på något minsta sätt att han skall kallas till ämbetet som Konungens och Rikets ambassadör i republiken Island!

Då herr Juholt lämnade den post han icke var duglig nog att inneha kvarstannade han i Riksdagen. Förtroendet för honom - hos det parti han företrädde - var dock så lågt att han icke ens anförtroddes en ordinarie utskottsplats.

Nu råder dessvärre i vårt land det oskicket - särskilt utövat av socialdemokratiska regeringar - att löna avdankade politruker med höga ämbeten. Om de har skicklighet för ämbetet synes härvid vara en mycket underordnad för att icke säga helt en helt obetydlig aspekt. Särskilt en ambassadörspost kräver en för uppgiften synnerligen skicklig person med lång erfarenhet av diplomati. När det gäller meromnämnde politruk, herr Juholt, saknar han såväl all skicklighet för uppgiften som diplomatisk erfarenhet.

Genom denna beklagliga och rent skamliga utnämning visar den taffliga ministären Löfven i allmänhet och det oskickliga statsrådet Wallström, chef för utrikesdepartementet, åter hur olämpliga de är att styra Riket.

1 kommentar: